อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม

9746860445-10402-BMรหัสหนังสือ : 10402 ชื่อหนังสือ: อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม Industrial Heat Exchangers
ISBN: 9746860445
ชื่อผู้แต่ง: G.Walker
ชื่อผู้แปล: ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2542
ขนาด    : 19.10 x 26.20 ซ.ม.
จำนวน    :358 หน้า
ราคา 480 บาท

กระบวนการที่กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตก็คือ การถ่ายเทความร้อนจากตัวกลางหนึ่งไปสู่ตัวกลางอีกตัวหนึ่ง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซั่งมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ง่ายที่สุดในรูปของขดท่อไอน้ำจุ่มให้ความร้อนแก่น้ำ หรือน้ำยาในกระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงรูปแบบที่ซับซ้อนมากๆ เช่น เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนปล่อยทิ้ง หรือคอนเดนเซอร์ในโรงจักรไฟฟ้า ช่างและวิศวกรต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเสมอ ทั้งในฐานะผู้ใช้งาน ผู้มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาหรือในฐานะผู้ออกแบบ หนังสืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม เล่มนี้จะช่วยให้ช่างและวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Continue reading “อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม”