วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160802807-33210-BMรหัสหนังสือ: 33210
ISBN : #9786160802807
ผู้แต่ง: รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.9 x 26.2ซม.
จำนวน : 308หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 195 บาท

หนังสือ #วัสดุวิศวกรรมก่อสร้างเล่มนี้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น #ดิน #หิน #ทราย #ไม้ #ปูนซีเมนต์ #โลหะ #กระจก #ยาง และอีกมาก เหมาะสำหรับการเรียนรู้ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ ตลอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ที่ศึกษาทางด้านการก่อสร้าง รวมทั้งวิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง Continue reading “วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง”