เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

9786160803132-33211รหัสหนังสือ: 33211
ISBN : 9786160803132
ผู้แต่ง: รศ.วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0ซม.
จำนวน : 336หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 185 บาท

หนังสือ #เครื่องจักรกลงานก่อสร้างเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวในด้านเครื่องจักรกลงาน#ก่อสร้าง ที่จะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยอธิบายตั้งแต่แบบ ชนิดของเครื่องจักรกลก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุดตัก รถเกลี่ย เครื่องตอกเสาเข็ม ปั้นจั่น ลิฟต์ รถบรรทุก หลักการทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบ#ไฮดรอลิกส์ ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณงานของเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ ส่วนประกอบ การทำงาน ขีดความสามารถ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนถึงการเลือกและการบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้างต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทุกระดับ และเหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย Continue reading “เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง”