เทคโนโลยีซีเอ็นซี

9789747970944-42302-BMรหัสหนังสือ: 42302 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ISBN    : 9789747970944
ผู้แต่ง: ผศ.ชาลี ตระการกูล,
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 337 หน้า
ราคา 175 บาท

หนังสือเทคโนโลยีซีเอ็นซีเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ ระบบเอ็นซีและ ระบบซีเอ็นซี, เครื่องกลึงและ เครื่องกัดซีเอ็นซี, การกำหนดขนาดเอ็นซี, คำสั่งในโปรแกรมเอ็นซี, การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี, การจัดการในระบบเอ็นซี ฯลฯ

ซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซีที่ช่างเทคนิค วิศวกร บุคลากรในฝ่ายวางแผน ช่างควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำเป็นที่จะต้องรู้ และยังสามารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถาบันกรมอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ในการศึกษาด้วยตัวเอง

Continue reading “เทคโนโลยีซีเอ็นซี”