การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1

9746860941-11201-BMรหัสหนังสือ: 11201   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1
ISBN 974-686-094-1
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 304
ราคาปก 165 บาท
ราคาพิเศษ 149 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หมวด คือ จิตวิทยาการบริการ, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล, การบริหารแบบญี่ปุ่น, การควบคุมและประกันคุณภาพ, การบริหารทั่วไป

Continue reading “การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1”