ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1

9789746861182-10403-BMรหัสหนังสือ: 10403 ชื่อหนังสือ: ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1
ISBN
9789746861182

ผู้แต่ง
เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 342
กระดาษ ปอนด์
ราคา 295 บาท

ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1 รวบรวมบทความที่น่าสนใจทางด้านระบบความร้อนและไอน้ำ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค และวารสาร EC โดยแบ่งเป็นหกหมวด คือ 1. หม้อไอน้ำ  2.ไอน้ำ , น้ำร้อน 3. เตาเผา-เตาอบ 4. การแลกเปลี่ยนความร้อน 5. การประยุกต์ใช้งาน โดยมีตัวอย่างชื่อบทความ เช่น

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ, ใช้หม้อไอน้ำอย่างปลอดภัย, เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ, เตาพลังงานแสงอาทิตย์, การคำนวณการถ่ายโอนความร้อน, การคำนวณทางความร้อนของท่อ, การทำความร้อนจากระบบไฟฟ้า

Continue reading “ระบบความร้อนและไอน้ำ ชุดที่ 1”