การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

9789742128159-32404-BMรหัสหนังสือ:  32404 ชื่อหนังสือ: การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ISBN    : 9789742128159
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 296หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 115 บาท

เน้นเรื่องการติดตั้งเครือข่ายหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งแบบ Peer-to-Peer ที่เหมาะสมกับเครือข่ายขนาดเล็ก และแบบ Client/Server เหมาะกับเครือข่ายขนาดกลางขึ้นไป ด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server 2003 แยกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สาธิตวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และวิธีเชื่อมโยงเครือข่าย โดยสามารถทำเป็นขั้นเป็นตอนตามตัวอย่างได้ทันที

Continue reading “การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”