ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุดที่ 4

9789746861243-10304-BMรหัสหนังสือ : 10304 ชื่อหนังสือ: ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุด4
ISBN 9789746861243

ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 333
กระดาษ ปอนด์
ราคา 286 บาท

ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุดที่ 4 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับ ท่อ วาล์ว ปั๊ม จากวารสารเทคนิค โดยเนื้อหาของแต่ละกลุ่ม เช่น

ท่อ: การออกแบบขนาดท่อทางในระบบของไหลกำลัง, การใช้แผนภาพหาขนาดท่อไอน้ำ, หลักการออกแบบท่อระบายคอนเดนเสต ฯลฯ

วาล์ว: โมดูลาร์วาล์ว, เลือกวาล์วอย่างไรให้ไร้ปัญหา, ชนิดและหลักการทำงานวาล์ว, การใช้งานวาล์วลดแรงดัน ฯลฯ

ปั๊ม: วิธียืดอายุปั๊ม, ปั๊มไฮดรอลิก, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มดูดซับ, เลือกใช้ระบบปั๊มสุญญากาศ, NPSH ฯลฯ

การบำรุงรักษา: การใช้และบำรุงรักษาปั๊มน้ำ, น้ำมันกับประสิทธิภาพของปั๊มสุญญากาศแบบ Oil-Sealed Rotary

การประยุกต์ใช้งาน: การเลือกปะเก็น, การลำเลียงคอนเดนเสต, การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, ทางเลือกใหม่สำหรับระบบส่งน้ำอาคารสูง ฯลฯ

 

สารบัญ

ท่อ

 • การออกแบบขนาดท่อทางในระบบของไหลกำลัง
 • การใช้แผนภาพหาขนาดท่อไอน้ำ ขนาดท่อคอนเดนเสต และความดันตกในท่อไอน้ำ
 • หลักการออกแบบท่อระบายคอนเดนเสต
 • การออกแบบระบบท่อน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วาล์ว

 • โมดูลาร์วาล์ว
 • ชนิดและหลักการทำงานวาล์ว (1)
 • ชนิดและหลักการทำงานวาล์ว (2) (จบ)
 • การใช้งานวาล์วลดแรงดัน สำหรับระบบประปาอาคารสูง

 

ปั๊ม

 • หลากหลายวิธียืดอายุปั๊ม
 • ปั๊มไฮดรอลิก
 • ปั๊มประหยัดตอนติดตั้งแต่เปลืองตอนซ่อม
 • ปั๊มหอยโข่งใช้ทนใช้นานด้วยข้อมูลอัตราไหลต่ำที่สุด
 • ระบบปั๊มสุญญากาศทำอย่างไรให้เกิดของเสียน้อยที่สุด
 • ปั๊มดูดซับ
 • ปั๊มเก็ตเตอร์
 • ปั๊มไฮดรอลิก
 • ปั๊มสุญญากาศแบบแห้งเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้อง
 • ปั๊มสุญญากาศสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี (1)
 • ปั๊มสุญญากาศสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี (2) (จบ)
 • เลือกใช้ระบบปั๊มสุญญากาศอย่างไรให้เหมาะกับประเภทอุตสาหกรรม (1)
 • เลือกใช้ระบบปั๊มสุญญากาศอย่างไรให้เหมาะกับประเภทอุตสาหกรรม (2) (จบ)
 • ปั๊มไฮดรอลิก (1)
 • ปั๊มไฮดรอลิก (2) (จบ)
 • การเลือกขนาดของปั๊มสุญญากาศแบบลิควิดริง
 • ปั๊มสุญญากาศแบบไดอะแฟรม
 • เมื่อปั๊มสุญญากาศทำสุญญากาศได้ไม่ดี
 • การควบคุมปั๊มสุญญากาศแบบลิควิดริง
 • การติดตั้งปั๊มสุญญากาศแบบลิควิดริง (1)
 • การติดตั้งปั๊มสุญญากาศแบบลิควิดริง (2)
 • NPSH ของเครื่องสูบน้ำเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับคาวิเตชั่น
 • ระบบการควบคุมปั๊มไฮดรอลิกแบบปรับค่าได้

 

การบำรุงรักษา

 • การใช้และบำรุงรักษาปั๊มน้ำ
 • น้ำมันกับประสิทธิภาพของปั๊มสุญญากาศแบบ Oil-Sealed Rotary

 

การประยุกต์ใช้งาน

 • การใช้แผ่นประกบยึดหน้าแปลน
 • การเลือกปะเก็นสำหรับรอยต่อหน้าแปลน
 • การลำเลียงคอนเดนเสตโดยใช้ปั๊ม
 • การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • การหาประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ และการอนุรักษ์พลังงาน
 • ทางเลือกใหม่สำหรับระบบส่งน้ำอาคารสูง