ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุดที่ 3

9789746861236-10303-BMรหัสหนังสือ : 10303 ชื่อหนังสือ: ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุด3
ISBN 9789746861236

ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 316
กระดาษ ปอนด์
ราคา 272 บาท

ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุดที่ 3 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับ ท่อ วาล์ว ปั๊ม จากวารสารเทคนิค โดยเนื้อหาของแต่ละกลุ่ม เช่น

ท่อ: พื้นฐานในการเขียนแบบ, เขียนแบบระบบท่อ, แบบแปลนไอโซเมตริก, อักษรย่อแบบแปลนระบบท่อ ฯลฯ

วาล์ว: การควบคุมเสียงจากวาล์ว, เลือกวาล์วอย่างไรให้ไร้ปัญหา, โกลบวาล์ว, การเลือกใช้งานเช็ควาล์ว, ข้อพิจารณาในการเลือกใช้งานวาล์ว ฯลฯ

ปั๊ม: คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบทางเคมี, การออกแบบระบบสูบน้ำ, การเลือกปั๊มเพื่อการประหยัดพลังงาน, ทดสอบปั๊ม, การใช้งานปั๊มแมกเนติก, คำนวณหาขนาดเครื่องสูบ ฯลฯ

สารบัญ

ท่อ

 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (1) การจัดองค์กรของงาน
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (2) สัญลักษณ์ในการเขียนแบบระบบท่อ
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (3) สัญลักษณ์ในการเขียนแบบระบบท่อ ต่อ
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (4) พื้นฐานในการเขียนแบบและการแสดงมิติและขนาด
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (5) แผนภาพระบบท่อและอุปกรณ์วัดคุม
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (6) แบบแปลนระบบท่อ
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (7) แบบแปลนไอโซเมตริก
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (8) แบบแปลนไอโซเมตริก ต่อ
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (9) การเขียนแบบส่วนหนุนรับท่อ
 • มืออาชีพเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม (10) อักษรย่อแบบแปลนระบบท่อ

วาล์ว

 • การควบคุมเสียงจากวาล์ว
 • ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อลักษณะการออกแบบและเลือกใช้งาน
 • เลือกวาล์วอย่างไรให้ไร้ปัญหา
 • โกลบวาล์ว
 • ไม่ใช่เรื่องยากหากจะติดตั้งวาล์วควบคุม
 • การเลือกใช้งานเช็ควาล์ว
 • ข้อพิจารณาในการเลือกใช้งานวาล์ว

ปั๊ม

 • การควบคุมปั๊มกับปรากฏการณ์แฮมเมอร์ริงต้นเหตุแห่งการบำรุงรักษาระบบท่อไม่สิ้นสุด
 • คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบทางเคมี
 • การออกแบบระบบสูบน้ำ
 • การเลือกปั๊มเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • ทดสอบปั๊มและวินิจฉัยเหตุขัดข้อง
 • ปั๊มสำหรับดับเพลิง
 • การใช้งานปั๊มแมกเนติก
 • ไดอะแฟรมปั๊ม
 • ผลของการแปรเปลี่ยนมิติในปั๊มแบบแรงเหวี่ยง
 • กลเม็ดป้องกันการเกิดคาวิเตชันในปั๊มหอยโข่ง
 • แนวทางสำหรับยืดอายุการทำงานของปั๊มหอยโข่ง
 • เรื่องไม่ธรรมดาเมื่อต้องการปั๊มของเหลวที่ไม่ธรรมดา (1)
 • เรื่องไม่ธรรมดาเมื่อต้องการปั๊มของเหลวที่ไม่ธรรมดา (2) (จบ)
 • คำนวณหาขนาดเครื่องสูบ (1)
 • คำนวณหาขนาดเครื่องสูบ (2) (จบ)