ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุดที่ 2

9746861038-10302-BMรหัสหนังสือ: 10302 ชื่อหนังสือ: ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุด2
ISBN 9789746861038

ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 336
ราคาปก 270 บาท

ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับ ท่อ วาล์ว ปั๊ม จากวารสารเทคนิค โดยเนื้อหาของแต่ละกลุ่ม เช่น

ท่อ: เสียงรบกวนจากระบบท่อ, เลือกฉนวนหุ้มท่ออย่างไรถึงจะได้ของดี, ท่อสำหรับการไหลที่มีหลายสถานะ, การออกแบบระบบท่อ ฯลฯ

วาล์ว: วาล์วและการใช้งาน, วาล์วนิรภัย, การเลือกใช้วาล์วผีเสื้อ, ตัวหมุนก้านวาล์ว, วาล์วปรับความดัน, การเลือกใช้โซลีนอยด์วาล์ว ฯลฯ

ปั๊ม: เครื่องสูบและระบบสูบ, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มจุ่ม, ติดตั้งปั๊มให้ดีต้องมีเทคนิค, เครื่องสูบน้ำแบบเพิ่มความดัน Booster Pump ฯลฯ

สารบัญ

ท่อ

– ท่อโพลีบิวทีลีน

– เมื่อท่อพลาสติกมีความดัน

– เสียงรบกวนจากระบบท่อ (ตอนที่ 1)

– เสียงรบกวนจากระบบท่อ (ตอนที่ 2) (จบ)

– เลือกฉนวนหุ้มท่ออย่างไรถึงจะได้ของดี

– ท่อสำหรับการไหลที่มีหลายสถานะ

– การออกแบบระบบท่อ

– วิธีหาขนาดท่อโดยมิต้องลอง

– ท่อเหล็กกล้า สำหรับใช้งานในที่อุณหภูมิสูง

– ผังแสดงงานท่อและเครื่องมือวัด

– ค้อนน้ำ มารร้ายระบบท่อ

– มาตรฐานและการเลือกใช้ท่อ

 

วาล์ว

– วาล์วและการใช้งาน (1)

– วาล์วและการใช้งาน (2)

– วาล์วนิรภัย (1)

– วาล์วนิรภัย (2)

– การเลือกใช้วาล์วผีเสื้อ

– ตัวหมุนก้านวาล์ว

– วาล์วปรับความดัน

– การเลือกใช้โซลีนอยด์วาล์ว

– วาล์วกันกลับแบบท่อไพลอตในระบบไฮดรอลิค

– วาล์วควบคุม การบำรุงรักษาก่อนเกิดปัญหา

– ต่ออายุวาล์ว ในภาวะวิกฤต

 

ปั๊ม

– เครื่องสูบและระบบสูบ (01) การจำแนกประเภทของเครื่องสูบ

– เครื่องสูบและระบบสูบ (02) คุณสมบัติของของเหลว

– เครื่องสูบและระบบสูบ (03) การทำงาน และสมรรถนะเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง

– เครื่องสูบและระบบสูบ (04) ชนิด และโครงสร้างของ เครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง

– เครื่องสูบและระบบสูบ (05) ระบบการสูบ กับเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง

– เครื่องสูบและระบบสูบ (06) การออกแบบระบบการสูบ และการเลือกเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง

– เครื่องสูบและระบบสูบ (07) การติดตั้งและการใช้งานเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยง

– เครื่องสูบและระบบสูบ (08) การบำรุงรักษาและการค้นหาปัญหาขัดข้อของเครื่องสูบแบบ

– เครื่องสูบและระบบสูบ (09) หลักการทำงาน ชนิด และโครงสร้างของเครื่องสูบแบบลูกสูบ

– เครื่องสูบและระบบสูบ (10) สมรรถนะ และลักษณะการทำงานของ เครื่องสูบแบบลูกสูบ

– เครื่องสูบและระบบสูบ (11) การเลือก การออกแบบระบบ และการติดตั้งเครื่องสูบแบบลูกสูบ

– เครื่องสูบและระบบสูบ (12) การใช้งาน การบำรุงรักษา และการค้นหาปัญหาขัดข้องของ

– เครื่องสูบและระบบสูบ (13) โครงสร้าง หลักการทำงาน และชนิดของแครื่องสูบแบบโรตารี่

– เครื่องสูบและระบบสูบ (14) สมรรถนะ การเลือก การออกแบบระบบการสูบ และการติดตั้ง

– เครื่องสูบและระบบสูบ (15) (จบ) การใช้งาน การบำรุงรักษา และการค้นหาปัญหาขัด

– ปั๊มหอยโข่ง (1)

– ปั๊มหอยโข่ง (2)

– สมรรถนะและการทำงานของปั๊มหอยโข่ง

– ปั๊มจุ่ม

– ติดตั้งปั๊มให้ดีต้องมีเทคนิค

– การตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มด้วยกราฟ

– เครื่องสูบน้ำแบบเพิ่มความดัน Booster Pump