คู่มือท่ออุตสาหกรรม

9746860283-10305-BMรหัสหนังสือ: 10305   ชื่อหนังสือ: คู่มือท่ออุตสาหกรรม
ISBN 9746860283
ผู้แต่ง อ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 407
ราคา 280 บาท

คู่มือท่ออุตสาหกรรม เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในระบบท่อ ที่มีความละเอียดเข้าใจง่าย อ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้เลย เริ่มตั้งแต่ คณิตศาสตร์ในการคำนวณค่าต่างๆ ของท่อ เช่น การวัดมุม, ความยาว, ส่วนโค้ง การคำนวณหาระยะเยื้องศูนย์ ระยะท่อแนวนอน, การหามุมด้วยวิธีตรีโกณมิติ, การดัดท่อแบบต่างๆ เช่น การดัดมุมตั้งแต่ 15 – 540 องศา, การตัดด้วยเกลียว, การต่อท่อแบบหลบมุมตั้งแต่ 22 – 45 องศา, การต่อท่อแบบพิเศษ, การต่อท่อแบบโค้ง 90 องศา, การต่อท่อด้วยเกลียวขด เป็นวงกลมรอบถัง และท่อหลบเยื้อง

การเลเอาต์ท่อ สำหรับเชื่อมประกอบ เช่น การพันรอบท่อ มุมเปลี่ยนโค้ง, เส้นต่อท่อแบบต่างๆ การหาความยาวในการตัดท่อ ท่อลดขนาดเยื้องศูนย์แบบต่างๆ, การพิจารณานำท่อแข็ง และท่ออ่อนมาใช้งานอย่างได้ผล, การเลือกใช้วาล์วอย่างถูกต้อง และเหมาะสม, ลักษณะของหน้าแปลน ที่มีผลต่อระบบท่อและวาล์ว, การยึดแขวน และการหมุนรองท่อ โดยกล่าวถึงประเภทของ อุปกรณ์ยึดแขวน ลูกกลิ้ง – สปริงรับท่อ แขนค้ำ และแขนยึด

และยังมีเรื่องของ การหุ้มฉนวน, ท่อวัสดุฉนวน, ชนิดฉนวน, ปลอกหุ้มฉนวน, อุณหภูมิใช้งานฉนวน, การหุ้มท่อ, และการใช้งานโดยทั่ว

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์

– มุมและการวัดมุม

– ความยาวส่วนโค้ง

– ฟังก์ชั่นของมุม

– อัตราส่วนตรีโกณมิติ

– วงกลม

– อัตราส่วนตรีโกณมิติที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อ

– การหาระยะเยื้องศูนย์, ระยะท่อแนวนอน, ความยาวท่อทะแยง

– การหามุมด้วยวิธีตรีโกณมิติ

บทที่ 2 การดัดท่อ

– การดัดท่ออย่างง่าย มุมดัดตั้งแต่ 15 องศา ถึง 540 องศา

– ระยะวัดกลับและความยาวดัดโค้ง

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 15 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 22 1/2 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 30 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 45 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 60 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 72 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 90 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 112 1/2 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 120 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 135 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 150 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 180 องศา

– ระยะวัดกลับและมุมยาวดัดโค้งมุม 1 ลิปดา ถึง 180 องศา ที่รัศมีใดๆ

– การดัดท่อหลบ

– ดัดหลบมุม 15 องศา

– ดัดหลบมุม 22 1/2 องศา

– ดัดหลบมุม 30 องศา

– ดัดหลบมุม 45 องศา

– ดัดหลบมุม 60 องศา

– ดัดหลบมุม 72 องศา

– ดัดหลบมุม 90 องศา และท่อขนานกันสอง หรือมากกว่าสองท่อ มีระยะขนานห่างเท่ากัน

– ดัดหลบมุม 30 องศา – 60 องศา

– ดัดหลบมุม 60 องศา – 30 องศา

– ดัดหลบต่อเนื่อง

– ดัดหลบคู่

– ดัดหลบคู่มุม 30 องศา และ 45 องศา

– ดัดหลบคู่มุม 45 องศา และ 60 องศา

– มุมดัดหลบคู่มุม 60 องศา และ 60 องศา

– ดัดคร่อมมุม 180 องศา แบบอื่น

– ดัดโค้งมุม 180 องศา แบบอื่น

– ดัดหลบเดี่ยวและดัดโค้ง 1/4 วงกลมมุม 210 องศา

– ดัดคร่อมมุม 240 องศา

– ดัด 3/4 วงกลม (270 องศา) หรือดัดไซฟอน

– ดัดหลบเดี่ยวแบบตัวยู มุม 270 องศา

– ดัดหลบเดี่ยวแบบตัวยู มุม 300 องศา

– ดัดวงกลม มุม 360 องศา

– ดัดวงกลม 90-360 องศา

– ดัดรับการขยายตัวแบบตัวยู มุม 480 องศา

– ดัดรับการขยายตัวแบบตัวยู มุม 540 องศา

– วิธีการดัดท่อ

– ดัดโค้งเปลี่ยนมุม 90 องศา ท่อเดี่ยวมุมดัด 45 องศา สองมุม

– ดัดโค้งเปลี่ยนมุม 90 องศา ท่อเดี่ยว มีมุมดัดโค้ง 30 องศา สามมุม

– การดัดท่อเลี้ยวมุม 90 องศา

– การดัดท่อรอบวงกลม

– การดัดจีบ

บทที่ 3 การต่อประกอบท่อด้วยเกลียว

– เกลียวท่อ

– การวัดระยะความยาวท่อ

– การต่อประกอบท่อหลบ

– การต่อท่อหลบมุม 22 1/2 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน

– การต่อท่อหลบมุม 30 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน

– การต่อท่อหลบมุม 60 องศา ท่อขนานกันสองท่อหรือมากกว่า มีระยะห่างเท่ากัน

– หาจุดเริ่มต้นท่อหลบมุม 45 องศา รอบถัง

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา หลีกสิ่งกีดขวางที่เป็นมุมฉาก

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา รอบถังสามท่อ มีระยะห่างขนานเท่ากัน

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา มีระยะห่างขนานเท่ากัน

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา หลีกสิ่งกีดขวางขนานกันสามท่อ

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา มีระยะห่างขนานไม่เท่ากัน

– การต่อท่อหลบมุม 45 องศา รอบถังที่วางอยู่ในมุม

– การต่อท่อหลบแบบพิเศษ

– การต่อท่อหลบโค้ง 90 องศา สองท่อมีระยะห่างขนานเท่ากัน

– การต่อท่อด้วยเกลียวขดเป็นวงกลมรอบด้านในและนอกถัง

– ท่อหลบเยื้อง

บทที่ 4 การเลย์เอาต์ท่อสำหรับเชื่อมประกอบ

– การพันรอบท่อ

– การแบ่งผิวรอบนอกออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน

– มุมเปลี่ยนโค้ง

– การเลย์เอาต์เส้นต่อท่อสองชิ้นประกอบมุมงอ 90 องศา

– การเลย์เอาต์เส้นต่อท่อสองชิ้นประกอบมุมงอ 45 องศา

– การเลย์เอาต์เส้นต่อท่อสี่ชิ้นประกอบมุมงอ 90 องศา

– การหาความยาวตัดท่อสามชิ้นมุมงอ 90 องศา

– การหาความยาวตัดท่อสี่ชิ้นมุมงอ 90 องศา

– การหาความยาวตัดท่อประกอบมุมงออื่น

– การตัดบากท่อสามชิ้นประกอบหลบมุม 90 องศา

– การตัดบากประกอบท่อเป็นวงกลม

– การเลย์เอาต์เส้นตัดบากประกอบท่อขนาดใหญ่ ด้วยวิธีแบ่ง 16 ส่วน

– สามทาง

– สามทางลดขนาด

– สามทางท่อแยกเอียง

– สามทางท่อแยกเอียงลดขนาด

– สามทางวาย (Y)

– ท่อลดขนาด

– ท่อลดขนาดเยื้องศูนย์

– ท่อลดเยื้องศูนย์แบบตัดสองชิ้น

– วิธีการทำฝาปิดปลายท่อ

– การประกอบท่อจากข้องอแบบเชื่อมมุม 90 องศา

– การเลย์เอาต์เหล็กฉากทำแขนรองท่อ

– การเลย์เอาต์รูเจาะใส่สลักเกลียวสำหรับหน้าแปลน

– การเลย์เอาต์ประเก็นวงแหวน

– ขนาดลวดสลักเกลียวยูที่ใช้แขวนท่อ

บทที่ 5 ท่อแข็งและท่ออ่อน

– ท่อแข็งและอ่อนประเภทโลหะ

– มาตรฐานและการเลือกใช้ท่อเหล็กกล้า

– การคำนวณหา Schedule number

– ความหนาผนังท่อ

– การเลือกใช้งานท่ออุตสาหกรรม

– เครื่องหมายแสดงบนแนวท่อ

บทที่ 6 วาล์ว

– หน้าที่ของวาล์ว

– ประเภทของวาล์ว

– การเลือกใช้วาล์ว

– วัสดุวาล์ว

– ส่วนประกอบของก้านวาล์ว

– รายละเอียดเกี่ยวกับวาล์ว

– การต่อวาล์ว

– ชนิดของวาล์ว

บทที่ 7 หน้าแปลน

– ชนิดของหน้าแปลน

– ชนิดของผิวหน้าแปลน

– ปะเก็น

– วิธีการขันแน่นสลักเกลียวยึดหน้าแปลน

บทที่ 8 การยึดแขวนและหนุนรองท่อ

– ประเภทอุปกรณ์ยึดแขวนและหนุนรองท่อ

– อุปกรณ์ยึดแขวนท่ออย่างง่าย

– ลูกกลิ้งรับท่อ

– สปริงรับท่อ

– การเลือกปริงรับภาระแปรผัน

– แขนค้ำและแขนยึด

– สนับเบอร์

– แท่นรองรับท่อ

– แซดเดิลส์

– ลวดแขน

– ระยะห่างในการยึดแขวนและหนุนรองท่อ

บทที่ 9 การหุ้มฉนวนท่อ

– การสูญเสียความร้อน

– คุณสมบัติวัสดุฉนวน

– ชนิดฉนวน

– วัสดุฉนวน

– ปลอกหุ้มฉนวน

– คุณสมบัติวัสดุปลอกหุ้มฉนวน

– อุณหภูมิใช้งานฉนวน

– การใช้งานฉนวน

– การหุ้มฉนวนท่อ

– การใช้งานทั่วไป

– ตัวอย่างการหุ้มฉนวนท่อและอุปกรณ์ท่อ

– การหุ้มฉนวนข้อต่อ วาล์ว หน้าแปลน และคัปปลิง

– ปลอกหุ้มและความเรียบผิว

– ความหนาฉนวนท่อ

– การเลือกฉนวนความร้อน

ภาคผนวก

บรรณานุกรม