คู่มืองานท่อ Piping Quick Reference

รหัสหนังสือ: 30301 หนังสือ: คู่มืองานท่อ Piping Quick Reference
ISBN : 9789742124205
ผู้แต่ง: ประสิทธิ์ เวียงแก้ว, ฉัตรชัย ลาภรังสิรัตน์
สำนักพิมพ์ : se-ed.
ขนาด : 18.5 x  26 ซม.
จำนวน : 222 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2550
ราคาปก 250 บาท

หนังสือ “คู่มืองานท่อ” Piping Quick Peference” นี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมา วิศกร ช่าง อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศกรรม และช่างท่อ เพื่อใช้อ้างอิงและนำไปประยุกต์ใช้งานออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบท่อในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาภายในจะครอบคลุมรายละเอียดถึงผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์ท่อ ได้แก่ Pipe Tube Fittings Valves Bolts & Nuts ที่ผลิตจากวัสดุ Bolts ที่ผลิตจากวัสดุ Carbon Steel   Alloy Steel และ Stainless Steel ทั้งที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM ASME) และมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS) ซึ่งแจกแจงรายละเอียดลึกลงไปถึงมาตรฐานด้านวัสดุ ที่ระบุส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกล รูปร่าง มิติ น้ำหนัก ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปก่อนเริ่มงานท่อ
ตอนที่ 2 ท่อและอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน ASTM / ASME
บทที่ 1 มาตรฐานท่อ Pipe และ Tube
บทที่ 2 มาตรฐาน Butt Welding Fittings
บทที่ 3 มาตรฐาน Forged Steel Fittings
บทที่ 4 มาตรฐานหน้าแปลน
บทที่ 5 มาตฐานสลักเกลียวและน็อต
บทที่ 6 มาตฐานวาล์ว
ตอนที่ 3 ท่อและอุปกรณ์ท่อ ตามมาตรฐาน JIS
บทที่ 7 มาตรฐานท่อ Pipe และ Tube
บทที่ 8 มาตรฐาน BW Pipe Fittings
บทที่ 9 มาตรฐาน SW Pipe Fittings
บทที่ 10 มาตรฐานหน้าแปลน
บทที่ 11 มาตรฐานวาล์ว
ภาคผนวก ตารางแปลงหน่วย