เครื่องกล ชุดที่ 9 (ระบบท่อ, ระบายอากาศ, ทำความร้อน)

9746860763-10109-BMรหัสหนังสือ: 10109   ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 9(ระบบท่อ, ระบายอากาศ, ทำความร้อน)
ISBN 9746860763
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 288
ราคา 190 บาท

เครื่องกล ชุดที่ 9 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 9 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ ระบบท่อ, พัดลมระบายอากาศ, การทำความร้อน

สารบัญ

ระบบท่อ
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (01) การจัดองค์กรของงาน
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (02) สัญลักษณ์ในการเขียนแบบระบบท่อ
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (03) สัญลักษณ์ในการเขียนแบบระบบท่อ
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (04) พื้นฐานในการเขียนแบบและการแสดงมิติและขนาด
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (05) แผนภาพระบบท่อและอุปกรณ์วัดคุม
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (06) แบบแปลนระบบท่อ
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (07) แบบแปลนไอโซเมตริก
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (08) แบบแปลนไอโซเมตริก
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (09) การเขียนแบบส่วนหนุนรับท่อ
มืออาชีพเขียนแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรม (10) อักษรย่อแบบแปลนระบบท่อ
พัดลม-ระบายอากาศ
การติดตั้งพัดลม เรื่องที่ถูกมองข้าม
การออกแบบระบบอากาศอัด
พัดลมและระบบพัดลม (1) ประเภทและทฤษฎีพื้นฐานในการคำนวณสมรรถนะ
พัดลมและระบบพัดลม (2) คุณลักษณะเชิงสมรรถนะของระบบพัดลม
พัดลมและระบบพัดลม (3) คุณลักษณะเชิงสมรรถนะของระบบพัดลม
พัดลมและระบบพัดลม (4) คุณลักษณะเชิงสมรรถนะของระบบพัดลม
พัดลมและระบบพัดลม (5) การเลือกระบบขับพัดลม การซ่อมแซมและปรับสภาพพัดลม
พัดลมในงานวิศวกรรม
ระบบระบายอากาศ (1)
ระบบระบายอากาศ (2)
ระบบระบายอากาศ (3)
ระบบระบายอากาศ (4)
ระบบระบายอากาศ (5)
ทำความร้อน
เทคนิคการออกแบบระบบท่อไอน้ำ
กับดักไอน้ำ:ผู้พิชิตศัตรูระบบไอน้ำ
ท่อส่งไอน้ำที่ไม่ต้องติดตั้งกับดักไอน้ำ
ผลวิเคราะห์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสามช่องทาง
มารู้จักอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น
ตัวระบายความร้อนแบบแผ่น กับการระบายความร้อนให้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ตำรับของการประหยัดพลังงาน Plate Heat Exchanger
ฮีตไปป์ ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงหรือ
ฮีตไปป์ทางเลือกของการประหยัดพลังงาน
การสะสมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ใต้ดิน
การออกแบบระบบทางความร้อน (1) ฉนวน
การออกแบบระบบทางความร้อน (2) เทคนิคการจำลองแบบระบบทางความร้อน
การออกแบบระบบทางความร้อน (3) เทคนิคการจำลองแบบการทำงาน ในระบบกังหันก๊าซ
การออกแบบระบบทางความร้อน (4) การจำลองแบบการทำงาน ในระบบเครื่องสูบน้ำด้วยคอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบทางความร้อน (5) วิเคราะห์ปัญหาการนำความร้อน โดยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์