เครื่องกล ชุดที่ 8 (เครื่องกลทั่วไป, เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบขนถ่ายวัสดุ, บริหารการผลิต)

9746860526-10108-BMรหัสหนังสือ: 10108   ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 8
ISBN 9746860526
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 380
ราคา 240 บาท

59 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล ( ชุดที่ 8 ) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 8 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เครื่องกลทั่วไป, เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบขนถ่ายวัสดุ, บริหารการผลิต, รถยนต์และเครื่องยนต์

สารบัญ

1. เครื่องกลทั่วไป
– เกียร์ปรับความเร็วรอบแบบริงโคน
– กลไกยกน้ำหนักอย่างง่าย
– กลไกยกน้ำหนักอย่างง่าย ตอนจบ
– พื้นฐานตลับลูกปืนและการเลือกใช้งาน
– เทคนิคการถอดตลับลูกปืน
– เทคนิคการใส่ตลับลูกปืน หมายเหตุ ถอดแล้วจะไม่ใส่ได้อย่างไร?
– สู่เส้นสายโซ่ แข็งแรง แต่งอได้ ไม่ลื่น แต่ต้องหล่อลื่น
– คัปปลิง
– หาความเร็วของเฟืองอย่างง่าย
– เพลาอ่อนแก้ปัญหารอบรอบตัว
– เฟืองส่งกำลัง
– เฟืองส่งกำลัง (2) ตอนจบ
– สายพานส่งกำลัง
– การหาสภาพนำความร้อนของฉนวน
2. เครื่องมือวัดและควบคุม
– มาตรวัดการไหลแบบวงน้ำ
– การวัดอัตราการไหล
– เครื่องทดสอบความแข็ง
– การวัดของไหลที่อัตราต่ำ
– ระบบวัดอุณหภูมิระยะไกล
– ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ
– แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดอุณหภูมิ
– ระบบมาตรวิทยาและหน่วยงานให้บริการในประเทศไทย
– อุปกรณ์การวัดอัตราการไหลโดยมวล
– ความแม่นยำกับความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด
3. ระบบขนถ่ายวัสดุ
– รถเข็นสินค้าแบบขึ้นลงบันได
– ทำไม จึงต้องจัดระบบขนถ่ายวัสดุ
– การขนถ่ายวัสดุกับการมีส่วนร่วมในงานต่างๆ
– ขนถ่ายวัสดุด้วยพลังลม
– การพัฒนาระบบขนถ่ายซีเมนต์ผง
– ขนส่งวัสดุด้วยท่อนิวแมติก
4. บริหารการผลิต
– ก้าวสำคัญสู่การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9000
– การบริหารการผลิตเพื่อความสำเร็จ
– การบริหารโครงการด้วย CPM
– กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม (1)
– กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม (2)
– การออกแบบระบบขั้นทำงานได้
– การพยากรณ์ด้วยเส้นโค้งทั้งแปด โดยวิธีถดถอย
– การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา (2) ตอนจบ
– จัดลำดับงานให้กับเครื่องจักรด้วยวิธี CDS
– วางแผนการผลิตโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง
– ตัวแบบแถวคอย
– ตัวแบบแถวคอย (ตอนจบ)
– การจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ใช้งาน
– ระบบจัดเก็บสินค้า ค้นหาระบบการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม
– ปัญหาการขนส่ง วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ให้ประหยัดค่าขนส่ง
– ปัญหาการขนส่ง (จบ)
– แผนการสุ่มตัวอย่างชั้นเดียวแบบกรองด้วยการตรวจสอบ
– ทำความเข้าใจกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535
– คุณมีแววที่จะเป็นผู้จัดการได้หรือไม่
– เทคนิคการเตรียมตัวเข้าประชุม คุณพร้อมสำหรับการประชุมแค่ไหน
– กำหนดวันทำงานและวันหยุดอย่างไรถึงจะดี
– ระบบค่าแรงจูงใจ
5. รถยนต์และเครื่องยนต์
– ทางเลือกใหม่ของเชื้อเพลิงรถยนต์
– เชื้อเพลิง และ การเผาไหม้
– เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
– เทคโนโลยีรถยนต์ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (2) ตอนการผลิต, การเก็บและประวัติ
– ชุดรับน้ำหนักแบบใหม่สำหรับรถยนต์
– เครื่องยนต์ดีเซล VS เครื่องยนต์เบนซิน
– คลัตช์และเบรก