เครื่องกลชุดที่ 7 (เทคโนโลยีน่ารู้, โลหะ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี)

9746860518-10107-BMรหัสหนังสือ: 10107   ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 7
ISBN 9746860518
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 356
ราคา 230 บาท

52 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 7) เป็นหนังสือที่รวบรวม บทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 7 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เทคโนโลยีน่ารู้, โลหะ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี

สารบัญ

1. เทคโนโลยีน่ารู้
– โปรแกรม CNC
– คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบ (AutoCAD) (1)
– คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบ (AutoCAD) (2)
– คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบ (AutoCAD) (3)
– คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบ (AutoCAD) (4)
– เทคโนโลยีในการประหยัดน้ำ
– Seacon Square กับเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
– เทคนิคในการลดมลพิษ NOX
– อุตสาหกรรมทำความสะอาดยุคใหมไร้มลพิษ
– ขยะพลาสติกกำลังรออุตสาหกรรมรีไซเคิล
2. โลหะ
– ธูปเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ตอนที่ 1 ชนิดและการใช้งาน
– ธูปเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน ตอนที่ 2 คุณสมบัติและเทคนิคการเชื่อม
– มาใช้เหล็กกล้าไร้สนิมไฮเทคกันเถอะ
– การหล่อโลหะประณีต มิติใหม่ของงานหล่อโลหะในประเทศไทย (1)
– การหล่อโลหะประณีต มิติใหม่ของงานหล่อโลหะในประเทศไทย (2)
– การหล่อโลหะประณีต มิติใหม่ของงานหล่อโลหะในประเทศไทย (3)
– การหล่อโลหะประณีต มิติใหม่ของงานหล่อโลหะในประเทศไทย (4)
3. ความรู้เชิงช่าง
– พิกัดความเผื่อของรูปร่างและตำแหน่ง
– ถึงเวลาแล้วหรือยังกับการตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์
– การบำรุงรักษาชุดสายพาน
– แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย (1)
– แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย (2)
– ประโยชน์ของแผ่นเหล็กเจาะรู
– ประมาณพื้นที่ใต้เส้นโค้งโดยไม่ใช้แคลลูลัส
– วิธีกำหนดขนาดในแบบที่ถูกต้อง
– ระบบดับเพลิงภายในอาคาร
– น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หาสารที่มีปริมาณน้อย
– จะวางแผนฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอย่างไร
– ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก
– แอคคูมูเลเตอร์ ผู้เพิ่มสมรรถภาพ ของเครื่องจักร
– การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน (1)
– การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน (2) ตอนจบ
– จะแยกสิ่งเจือปนในน้ำหล่อเย็นได้อย่างไร
– ระบบทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ แบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีทางกล
– กรรมวิธีการแยกน้ำด้วยเมมเบรน
– การเคลือบผิวเพื่อต้านการกัดกร่อน
– การตรวจสอบด้วยคลื่อนอคูสติก
– หลีกเลี่ยงการกัดกร่อนจากก๊าซอย่างง่าย
– ทางเลือกใหม่ในกระบวนการอบแห้ง (1)
– ทางเลือกใหม่ในกระบวนการอบแห้ง (2) ตอนจบ
4. วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี
– ระบบสุญญากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (1)
– ระบบสุญญากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (2)
– ระบบสุญญากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (3) ตอนจบ
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 1 รู้จักสารไฮโดรคาร์บอน
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 2 สารไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 3 การผลิตปิโตรเลียม
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 4 องค์ประกอบของปิโตรเลียม
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 5 ก๊าซธรรมชาติ
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 6 น้ำมันดิบ
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 7 จากปิโตรเลียมเป็นปิโตรเคมี
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 8 วัตถุดิบสำหรับผลิตสารอินทรีย์
– ปิโตรเคมี ตอนที่ 9 วัสดุป้อนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี