เครื่องกลชุดที่ 6 (ระบบไอน้ำและความร้อน, ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ, ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ)

9746860496-10106-BMรหัสหนังสือ: 10106 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 6
ISBN 9746860496
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 336
ราคา 220 บาท

55 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 6) เป็นหนังสือที่รวบรวม บทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 6 โดยแยกเนื้อหาออกเป็น หมวดๆ คือ ระบบไอน้ำและความร้อน, ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ, ปั๊มและเครื่องปรับอากาศ, ท่อและวาล์วปั๊ม, ปะเก็น ซีล

สารบัญ

1. ระบบไอน้ำและความร้อน
– เจาะลึก : สตีมแทร็ป
– เครื่องกำเนิดไอน้ำ (1)
– เครื่องกำเนิดไอน้ำ (2)
– การใช้โนโมกราฟกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ
– หัวเผาในเตาหม้อน้ำ
– การตรวจสอบหม้อไอน้ำ
– แก้ปัญหาน้ำขังในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (1)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (2)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (3)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (4)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (5)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (6)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (7)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (8)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (9)
– ใช้โนโมกราฟทุ่นเวลาหาค่าถ่ายเทความร้อน (10)
– หม้อน้ำตั้งขนาดกลาง กลวิธีแก้ปัญหาพลังงาน
– การออกแบบระบบทางความร้อน การสร้างสมการจากข้อมูล ในแคตาล็อก
2. ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
– น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ชนิดใหม่ ที่ใช้กับสารทำความเย็น R 134a
– ระบบปรับอากาศ R134a สำหรับรถยนต์
– การบริการระบบปรับอากาศ R134a
– ลดการผุกร่อนในระบบ HVAC
– แนวคิดใหม่ของการปรับอากาศ
– คูลลิ่งทาวเวอร์ขุมทรัพย์ที่ถูกมองข้าม
– อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบปรับอากาศ (1)
– อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบปรับอากาศ (2)
– อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบปรับอากาศ (3)
– อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบปรับอากาศ (4)
– อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบปรับอากาศ (5)
– ระบบทำความเย็นแบบ Chemisorption
– การหาขนาดท่อสารทำความเย็น
3. ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ
– เลือกคอมเพรสเซอร์อย่างไร ให้คุ้ม การลงทุน
– ต้นแบบสโครล คอมเพรสเซอร์
– ระบบกรองลมอัด
4. ท่อ วาล์ว ปั๊ม
– วิธีหาขนาดท่อโดยมิต้องลอง
– ท่อเหล็กกล้า สำหรับใช้งานในที่อุณหภูมิสูง
– ผลของลำดับจุดจ่ายต่อการวิเคราะห์โครงข่ายท่อโดยวิธี ไอทีเรทีฟ แบบสมดุลความดัน
– ผังแสดงงานท่อและเครื่องมือวัด
– เครื่องหมายแสดงบนแนวท่อ
– ฆ้อนน้ำ มารร้ายระบบท่อ
– มาตรฐานและการเลือกใช้ท่อ
– การควบคุมเสียงจากวาล์ว
– ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อลักษณะการออกแบบและเลือกใช้งาน
– เลือกวาล์วอย่างไรให้ไร้ปัญหา
– โกลบวาล์วปฐมวาล์วที่ยังทรงประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบัน
– ไม่ไช่เรื่องยากหากจะติดตั้งวาล์วควบคุม
– กลเม็ด ป้องกันการเกิดคาวิเตชันในปั๊มหอยโข่ง
– แนวทางสำหรับยืดอายุการทำงานของปั๊มหอยโข่ง
– เรื่องไม่ธรรมดาเมื่อต้องการปั๊มของเหลวที่ไม่ธรรมดา (1)
– เรื่องไม่ธรรมดาเมื่อต้องการปั๊มของเหลวที่ไม่ธรรมดา (2)
– ปั๊มจานหมุน
5. ปะเก็น ซีล
– การเลือกใช้แพ็กกิงพลาสติกและกราไฟต์
– เมคคานิคอลซีล (1)
– เมคคานิคอลซีล (2)