เครื่องกลชุดที่ 5 (ระบบไอน้ำ, ระบบทำความเย็น, ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ, ท่อและวาล์ว, กลไกและอุปกรณ์)

9746860097-10105-BMรหัสหนังสือ: 10105   ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 5
ISBN 9746860623
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 327
ราคา 220 บาท

46 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 5) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ เกี่ยวกับเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 5 โดยแบ่งเนื้อออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ เรื่องของระบบไอน้ำ และความร้อน, ระบบทำความเย็น และปรับอากาศ, ปั๊ม และเครื่องอัดอากาศ, ท่อ และวาล์ว, กลไก และอุปกรณ์, และเครื่องกลทั่วไป

สารบัญ

1. ระบบไอน้ำและความร้อน

– หาค่าความร้อนถ่ายเทโดยการแผ่รังสีด้วยโนโมกราฟ

– การปรับคุณภาพน้ำสำหรับหม้อไอน้ำ

– การหาขนาดของคอยล์ในถังต้มสารละลาย

– เจาะลึก สตีมแทรป

2. ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

– แผนภูมิอากาศชื้น ตอนที่ 1

– แผนภูมิอากาศชื้น ตอนที่ 2

– สภาวะลมส่ง ตอนที่1

– สภาวะลมส่ง ตอนที่2

3. ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ

– ทดลองปั๊มและวินิจฉัยเหตุขัดข้อง

– แนะวิธีเลือกใช้ไดนามิกคอมเพรสเซอร์

– ปั๊มสำหรับดับเพลิง

– การใช้งานปั๊มแมกเนติก

– ไดอะแฟรมปั๊ม

– ผลของการการแปรเปลี่ยนมิติในปั๊มแบบแรงเหวี่ยง

– ปั๊มจานหมุน

4. ท่อและวาล์ว

– Class ควบคุมการรั่วไหลของวาล์ว

– ต่ออายุวาล์วในภาวะวิกฤต

– การออกแบบระบบท่อ

– วิธีหาขนาดท่อโดยมิต้องลอง

– ท่อเหล็กกล้าสำหรับใช้งานในอุณหภูมิสูง

5. กลไกและอุปกรณ์

– ไขปัญหาตลับลูกปืน

– ไขปัญหาตลับลูกปืน (ตอนจบ)

– สบายกับกลไกเครื่องชั่ง

– ซีลแพ็กกิง และปะเก็น

– ซีลแพ็กกิ่ง และประเก็น (ตอนที่ 2)

– ซีลแพ็กกิ่ง และประเก็น (ตอนจบ)

– แบริง สิ่งที่ควรรู้และเข้าใจ

– ใช้ท่อปล่อยฟองอากาศวัดระดับของเหลว

– เรื่องของข้อต่อลม

– น้ำหนักที่ถูกต้องของทอร์ชันสปริง

– อินฟราเรด ตาทิพย์ทางความร้อน

– เกลียวที่ไม่คลายตัว

– กำหนดน้ำหนักกับโอเวอร์เฮดเครน ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นตรง

– ระบบวัดระยะทางในเครื่องมือกล CNC

– วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแมคคานิคอลซีล

– มาตรวัดการไหลสำหรับวัดพื้นที่การไหลได้

– มาตรวัดการไหลแบบวงน้ำ

– เกียรปรับความเร็วรอบแบบริงโคน

– การเลือกใช้แพ็คกิงพลาสติกและกราไฟต์

– เมคคานิคอลซีล

– เมคคานิคอลซีล 2

6. เครื่องกลทั่วไป

– ว่าด้วยระบบนิวเเมติก

– ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยวัสดุขัดสี

– การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลก่อสร้าง

– การต่อท่อพลาสติก

– พัดลมในงานอุตสาหกรรม

– การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

– พิกัดความเผื่อของรูปร่างและตำแหน่ง

– เทคนิคการถอดตลับลูกปืน

– รถเข็นสินค้าขึ้นลงบันได

– การออกแบบระบบขั้นทำงานได้

– ถึงเวลาแล้วหรือยังกับการตั้งศูนย์เพลา ด้วยเลเซอร์