เครื่องกลชุดที่ 4 (เครื่องมือวัดและควบคุม, รถยนต์และเครื่องยนต์, น้ำมันหล่อลื่น, เทคโนโลยีน่ารู้)

9746860461-10104-BMรหัสหนังสือ: 10104  ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 4
ISBN 9746860461
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 400
ราคา 185 บาท

66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 4) เป็นหนังสือที่รวบรวม บทความทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 4 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ ระบบไอน้ำและความร้อน, ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ, ปั๊มและเครื่องปรับอากาศ, ท่อและวาล์ว, กลไกและอุปกรณ์, เครื่องกลทั่วไป, และโลหะ

สารบัญ

ระบบไอน้ำและความร้อน

การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ในชั้นสะสมความร้อนของสระแสงอาทิตย์
เลือกและใช้งานตัวกรองไอน้ำอย่างไรถึงจะดี (ตอนที่ 1)
เลือกและใช้งานตัวกรองไอน้ำอย่างไรถึงจะดี (ตอนที่ 2)
สตรีมแทรป กุญแจในการใช้ความร้อน
สตีมการ์ด คู่กัดคอนเดนเสตตัวจริง
หาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของก๊าซด้วยโมโนกราฟ
ปัญหาในระบบไอน้ำ
การนำคอนเดนเสตกลับมาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
จะเลือกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอย่างไร
เขาวางโปรแกรมบำรุงรักษาสตรีแทรปกันอย่างไร
ตะกรันต้นเหตุแห่งการสิ้นเปลือง

ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

แนวความคิดในการออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน
เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับระบบท่อลม ตอนที่ 1
เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับระบบท่อลม ตอนที่ 2
โปรแกรมคำนวณและเลือก Air Hadling Unit
การจำลองแบบระบบทำความเย็น
คูลลิงเทาเออร์แบบไหลสวนทาง
อุปกรณ์ทำความเย็น (ตอนที่ 1 ) คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูปชักเป็นอย่างไร
อุปกรณ์ทำความเย็น (ตอนที่ 2 ) คอนเดนซิงยูนิคกับซิลเลอร์
อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น (ตอนที่ 3) อุปกรณ์ลดความดัน
กำหนดขนาดพัดลมในคูลเลอร์อากาศ

ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ

การควบคุมปั๊มกับปรากฎการณ์แฮมเมอร์ริง
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบทางเคมี
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั๊มสูญญากาศ และเครื่องปรับอากาศ
การออกแบบระบบสูบน้ำ
การเลือกปั๊มเพื่อการประหยัดพลังงาน
สมรรถะของคอมเพรสเซอร์
ปั๊มขับเคลื่อน้ด้วยแม่เหล็ก

ท่อและวาล์ว

เสียงรบกวนจากระบบท่อ ตอนที่ 1
เสียงรบกวนจากระบบท่อ ตอนจบ
เลือกฉนวนหุ้มท่ออย่างไรจึงจะได้ของดี
วาล์วควบคุม การบำรุงรักษาก่อนเกิดปัญหา
ออกแบบระบบท่อด้วยคอมพิวเตอร์
ท่อสำหรับการไหลที่มีหลายสถานะ

กลไกและอุปกรณ์

วิเคราะห์การเสียหายของตลับลูกปืน
เทคโนโลยีอุปกรณ์วัดการไหล
เทอร์โมคัปเปิลเลือกใช้อย่างไรดี
เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่
เขาออกแบบกลไกจับยึดกันอย่างไร

เครื่องกลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องย่อยวัสดุ
การเลือกวัสดุฉนวนกันความร้อน
การซ่อมเครื่องต้นกำลังจักรกลหนัก
เทคนิคเกี่ยวกับมาตรวัดการไหล
หลักการใช้และซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานดินอย่างปลอดภัย
เสียงรบกวนและหลักการควบคุม
ตรวจสอบแผนภูมิของแรงบิดและความเร็วรอบโดยใช้เกียร์มอเตอร์ที่ใช้แรงอัดอากาศ
เมื่อใดของเหลวจะหมดจากถัง
ขนาดและสมรรถนะไฮโดรไซโคลน
วิธีการไล่อนุภาคของกากตะกอนบนชิ้นงานในเครื่อง EDM
แผนภูมิหาความหนาของฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดการควบแน่นที่ผิวฉนวน
พิกัดและความพอดีกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษร
น้ำมันหล่อเย็น
การดูแลรักษาน้ำมันหล่อเย็น
วิธีกำจัดน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้แล้ว
จะลดแรงกระแทรกและความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลได้อย่างไร
ความเค้นสำหรับนักออกแบบ
ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม ตอน ไซโคลนดักฝุ่น
ลดน้ำหนักชิ้นงานด้วยเทคนิคการสวมอัด
การป้อนและการเก็บกักกำลังงาน
การทดสอบแบบไม่ทำลาย
คุมกำเนิดวอเตอร์แฮมเมอร์อย่างไรให้ได้ผล
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเพื่อคุณภาพการผลิต

โลหะ

แผนภาพสมดุลเชิงปฎิบัติ
โลหะกับการวัดอุณหภูมิ
เทคโนโลยีการเชื่อมและตัดโลหะ (ตอนที่ 1)
เทคโนโลยีการเชื่อมและตัดโลหะ (ตอนที่ 2)
วัสดุเซรามิกสำหรับตัดโลหะชนิดใหม่
เทคโนโลยีการหล่อใกล้รูปร่าง
ข้อคำนึงเมื่อกำหนดชั้นคุณภาพของงานหล่อ
ข้อคำนึงเมื่อออกแบบงานหล่อ
สถานการณ์เปอร์โรอัลลอยในสหรัฐ