เครื่องกลชุดที่ 3 (เครื่องมือวัดและควบคุม, น้ำมันหล่อลื่น, ระบบการลำเลียงพัสดุ, ท่อ วาล์ว ปั๊ม)

9746860062-10103-BMรหัสหนังสือ: 10103  ชื่อหนังสือ: เครื่องกลชุดที่ 3
ISBN 9746860992
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 334
ราคา 220 บาท

65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล (ชุดที่ 3) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 3 เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยบทความทางด้าน เครื่องมือวัดและควบคุม, รถยนต์และเครื่องยนต์, ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น, น้ำมันหล่อลื่น, ระบบการลำเลียงวัสดุ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมี, เทคโนโลยีน่ารู้, ไฮดรอลิก, เครื่องอัดลม และท่อลมอัด, ท่อวาล์วปั๊ม

สารบัญ

1. เครื่องมือวัดและควบคุม
– อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม ตอน อุปกรณ์วัดระดับ (1)
– อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม ตอน อุปกรณ์วัดระดับ (2)
– อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม ตอน อุปกรณ์วัดระดับ (ตอนจบ)
– อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม ตอน เซ็นเซอร์และการวัดอุณหภูมิ (1)
– อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม ตอน เซ็นเซอร์และการวัดอุณหภูมิ (2)
– การวัดการไหลโดยใช้ Magnetic Flowmeter
– ระบบควบคุม DCS สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่
2. รถยนต์และเครื่องยนต์
– ระบบกันกระเทือนแบบไฮโดร-นิวเเมติก
– ตรวจรถยนต์ด้วยตัวเอง
– อากาศพลศาสตร์กับรถยนต์
– เครื่องยนต์ทฤษฎีใหม่ของจีเรซ
– เลือกซื้อเครื่องยนต์ดีเซล
– วัสดุใหม่กับรถยนต์ญี่ปุ่น
– สารเพิ่มออกเทนปราศจากตะกั่ว
– คุณรู้จักยางรถยนต์ดีแค่ไหน
– เครื่องยนต์ 16 วาล์ว เจ๋งจริงหรือ
– เบนซินกับทางออกของตะกั่ว
– เทคโนโลยีเทอร์โบ
3. ระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
– หอทำน้ำเย็นชนิดพัดลมดูดอากาศไหลสวนทางกับน้ำ
– เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต
– การหาสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์ขณะใช้งาน
– เทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
– การบำบัดน้ำของระบบน้ำหล่อเย็น
– งานระบบปรับอากาศสำหรับโรงแรม
– ข้อควรคำนึงก่อนซื้อแอร์คอมเพรสเซอร์
– การแช่เเข็งด้วย “ไนโตรเจน” เทคโนโลยีใหม่ในการแช่แข็ง
– และแล้วก็ถึงยุคของอินเวอร์เตอร์คอนโทรล
4. น้ำมันหล่อลื่น
– เรื่องน่ารู้ หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง
– การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลหนัก
– การหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี
5. ระบบการลำเลียงพัสดุ
– ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม
– การพังทลายของรอก
6. ความรู้เชิงช่าง
– ชีวิตอีกแบบของอินทาเนียร์
– การวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
– หลักการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
– ระบบป้องกันเพลิงสำหรับโรงแรม
– การแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนและการปรับความสมดุล
– การปรับความสมดุลของเครื่องจักร
7. วิศวกรรมเคมี
– รูปร่างของก้นถังผสมที่ดีเป็นอย่างไร
– เรซินแลกเปลี่ยนไอออน
– ใช้สารเคมีเร่งการตกตะกอน
– การทดสอบคุณภาพน้ำเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
8. เทคโนโลยีน่ารู้
– หม้อน้ำระบบวันซ์ทูร
– ระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ (ตอน 1)
– ระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ (ตอน 2)
– วิวัฒนาการล่าสุดของการชั่ง
– การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
– การเก็บสะสมความร้อนของสระแสงอาทิตย์
– สระแสงอาทิตย์พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน
– เลเซอร์แสงแห่งอนาคต
9. ไฮดรอลิก
– เรียนรู้สัญลักษณ์ในระบบไฮดรอลิก (ตอน 1)
– เรียนรู้สัญลักษณ์ในระบบไฮดรอลิก (ตอน 2)
– การกรองในระบบไฮดรอลิก (ตอน 1)
– การกรองในระบบไฮดรอลิก (ตอน 2)
– การเลือกใช้ท่อในระบบไฮดรอลิก
10. เครื่องอัดลมและท่อลมอัด
– ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม
– เครื่องอัดลมแบบสกรู
11. ท่อ วาล์ว ปั๊ม
– ปะเก็นกับการรั่วไหล
– การใช้แผ่นประกบยืดหน้าแปลน
– การเลือกปะเก็นสำหรับรอยต่อหน้าแปลน
– วาล์วปรับความดัน
– ตัวหมุนก้านวาล์ว
– วาล์วปรับความดัน
– การเลือกใช้โซลีนอยด์วาล์ว
– วาล์วกันกลับแบบท่อไพลอตในระบบไฮดรอริก