เครื่องกล ชุดที่ 2 (เครื่องมือวัดและควบคุม, การลำเลียง, เครื่องมือช่าง, เครื่องกลทั่วไป)

9746860925-10102-BMรหัสหนังสือ: 10102  ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 2
ISBN: 9746860925
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 335
ราคา 180 บาท

เครื่องกล ชุดที่ 2 (74 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค เนื้อหาภายแบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบการลำเลียงวัสดุ, เทคโนโลยีน่ารู้, หม้อไอน้ำ, เตาเผา, แก๊สธรรมชาติ, เครื่องมือช่าง, วิศวกรรมเคมี และการกำจัดมลภาวะ, ไฮดรอลิก, นิวแมติก และความรู้เบ็ดเตล็ดในงานเครื่องกล

สารบัญ

1. เครื่องมือวัดและควบคุม
– คำมาตรฐานสำหรับระบบควบคุม
– คำมาตรฐานสำหรับระบบควบคุม (ต่อ)
– อุปกรณ์วัดอัตราการไหลโดยมวล
– อุปกรณ์วัดอัตราการไหลโดยมวล (ต่อ)
– การออกแบบและเลือกใช้ระบบควบคุม pH อัตโนมัติ
– การวัดความเร็วของอากาศ
– เกจความดัน
– วิธีทดสอบมิเตอร์ไฟฟ้า
– แหล่งจ่ายไฟแบบโอเปอร์ชั่น
– เมื่อไรจึงควรใช้ Smart Transmitter
– ข้อแนะนำในการเลือกซื้อทรานสมิตเตอร์
2. ระบบการลำเลียงพัสดุ
– เรื่องของรถยก
– ใช้อะไรช่วยรถบรรทุกขนาดต่างกันขนถ่ายที่โกดัง
– การกองหีบห่อบนแผ่นพาเลต
– ปั่นจั่นติดรถ เครื่องทุ่นแรงที่น่าสนใจ
– ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม
3. เทคโนโลยีน่ารู้
– อุปกรณ์ใหม่สำหรับการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี
– ห้องสะอาด
– เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรีเวิร์ส ออสโมซิส
– เทคนิคใหม่หัวฉีดอุลตร้าโซนิค
4. หม้อไอน้ำ
– หม้อน้ำระบบวันซ์ทูร
– หาขนาดแฟลชแทงค์ในระบบไอน้ำ
– หม้อไอน้ำชนิดใช้ไฟฟ้า
– ข้อพิจารณาเลือกซื้อหม้อไอน้ำ
5. เตาเผา
– เตาเผาของท่านเผาเงินด้วยหรือเปล่า
– การวัดออกซิเจนสามารถช่วยท่านประหยัดเชื้อเพลิง
– การวัดออกซิเจนในเตาเผาช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
6. แก๊ซธรรมชาติ
– สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ
– การใช้แก๊ซในโรงงานอย่างปลอดภัย
7. เครื่องมือช่าง
– วัดอย่างช่าง : วงเวียนวัด
– วัดอย่างช่าง : ไม้บรรทัดเหล็ก
– วัดอย่างช่าง : เกจประเภทต่างๆ
– วัดอย่างช่าง : เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์
– เครื่องมือช่าง : ปากกาจับชิ้นงาน
– เครื่องมือช่าง : เลื่อยมือ ตอน 1
– เครื่องมือช่าง : เลื่อยมือ ตอน 2
– เครื่องมือช่าง : กรรไกร
– เครื่องมือช่าง : ตะไบ
– เครื่องมือช่าง : ตะไบ (ตอนจบ)
– เครื่องมือช่าง : เหล็กส่งและเหล็กนำศูนย์
– เครื่องมือช่าง : สกัด
– เครื่องมือช่าง : สกัด (ตอนจบ)
– เครื่องมือช่าง : เครื่องเจาะ ตอน 1
– เครื่องมือช่าง : เครื่องเจาะ ตอน 2
– เครื่องมือช่าง : เครื่องเจาะ ตอนจบ
– เครื่องมือช่าง : ดอกสว่าน
8. วิศวกรรมเคมีและการกำจัดมลพิษ
– การเก็บสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
– กรดกัดแก้ว
– ระบบป้องกันมลภาวะของโรงงานแทนทาลัม
– ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบกำจัดน้ำเสีย
9. ความรู้เบ็ดเตล็ดในงานเครื่องกล
– 10 คุณภาพของช่างที่ดี
– กฏพื้นฐานในการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์
– พัดลมอุตสาหกรรม
– ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
– วิธีควบคุมอาการเคลื่อนไหวทางกลด้วยลูกเบี้ยว
– การเลือกใช้ตลับลูกปืนชนิดลูกปืนกลม
– การเลือกใช้ตลับลูกปืนชนิดลูกปืนกลม (ตอนจบ)
– เรื่องของแบริง
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสลักเกลียวและแป้นเกลียว
– การเลือกใช้เครื่องกวนที่เหมาะสม
– น้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรม
– ไส้กรองคาร์ทริจ
– ผ้ากรอง
– สุญญากาศกับการใช้งาน
– สุญญากาศกับการใช้งาน (ตอนจบ)
– เรื่องของเครื่องจักรกลระบบ CNC
– เครื่องแยกไนโตรเจนจากอากาศ
10. ไฮดรอลิก
– ไฮดรอลิกคัปปลิง
– การใช้ตัวสะสมในระบบไฮดรอลิก
– เลือกใช้และหาขนาดของไฮดรอลิก
11. นิวแมติก
– ค้อนลม
– การติดตั้งท่อลมอัด
– เครื่องกรองลมอัด
– จะควบคุมความเร็วของกระบอกลมได้อย่างไร
– การวางแผนติดตั้งอุปกรณ์ในระบบนิวเมติก