เครื่องกล ชุดที่ 1 (เครื่องมือวัดและควบคุม, การลำเลียง, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องกลทั่วไป)

9746860917-10101-BMรหัสหนังสือ: 10101   ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 1
ISBN 9746860917
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 422
ราคาปก 220 บาท

เครื่องกล ชุดที่ 1 (69 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านเครื่องกลจากวารสารเทคนิค โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบการลำเลียงวัสดุ, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยีน่ารู้, ศัพท์และสัญลักษณ์, เครื่องชั่ง, อุปกรณ์เชิงช่าง, ปั๊ม, วาล์ว, ไฮดรอลิก, ท่อ, เครื่องอัดลมและท่อลมอัด

สารบัญ

1. เครื่องมือวัดและควบคุม
– เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเกจวัดความร้อน
– หลักพื้นฐานของทรานสดิวเตอร์ต่างๆ
กลุ่มของทรานสดิวเตอร์
– เทอร์โมคัปเพิล
ประเภท,  ชิ้นส่วนต่างๆและการติดตั้ง, การวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า-การหาค่าอุณหภูมิ, การต่อเทอร์โมคัปเพิลแบบอนุกรมและแบบขนาน
– เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานคู่แข่งของเทอร์โมคัปเพิล
– อุปกรณ์ควบคุมความดัน และวัดอัตราการไหลของ ก๊าซธรรมชาติ
– นิวเมอริคอลคอนโทรล มิติใหม่ของงานเครื่องกล
– เครื่องควบคุมด้วยโปรแกรม
– Controller Tuning
– Three Mode Controller Fundamentals
2. ระบบการลำเลียงพัสดุ
– สายพานลำเลียง
คุณลักษณะสายพานลำเลียง, การพิจารณาเลือกสายพานลำเลียง, การออกแบบสายพานลำเลียง, คุณสมบัติของวัสดุที่จะลำเลียง, สภาพความคล่องในการไหล
– สายพานส่งกำลัง
ลักษณะและโครงสร้าง, การเลือกขนาดและจำนวนสายพานเพื่อใช้ในการส่งถ่ายกำลัง
– อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสายพานลำเลียงป้องกันได้อย่างไร
– โอเวอร์เฮดเครน
ตัวอย่างการเลือกความเร็วของเครน
– ข้อแนะนำในการเลือกใช้รอกไฟฟ้า
– การใช้ลวดสลิงถักสำหรับการยกของอย่างปลอดภัย
3. วัสดุศาสตร์
– อินเสิร์ตมีดกลึงสำเร็จรูป (ตอน 1) วัสดุแข็งมากสำหรับทำมีด
การแบ่งกลุ่มวัสดุแข็งมาก
– มีดกลึงสำเร็จรูป (ตอน 2) รูปร่างและการใช้งาน
– อิเล็กตริกคอลแมชีนนิ่ง
วิธีขึ้นรูปงานเครื่องมือกลด้วยไฟฟ้า
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเหล็กรีด
– เมตัล อิเจ็คชันโมลดิง
– การเตรียมรอยต่อของชิ้นงานสำหรับงานเชื่อม
– เทคโนโลยีใหม่ในการเชื่อมประสานและงานยึด
– การพ่นพอกด้วยผงโลหะ
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลวดเชื่อมเหล็ก
– การอุดรูซึมในชิ้นส่วนโลหะ
– แอดวานซ์คอมโพสิต
– เซรามิกส์กับงานวิศวกรรม
– สนิมเหล็กและการป้องกัน (ตอนที่ 1) ต้นเหตุของสนิม
– สนิมเหล็กและการป้องกน (ตอนที่ 2)
– ป้องกันน้ำทะเลกัดกร่อนชิ้นส่วนเครืองยนต์เรืออย่างไร
4. เทคโนโลยีน่ารู้
– ลำน้ำความดันสูงตัดวัสดุได้ทุกชนิด
– อะนาล็อกคอมพิวเตอร์คิดเร็วเท่าแสง
– การจัดเก็บพัสดุชิ้นเล็กๆ มากมาย
– กาวกับงานวิศวกรรม
– โทรศัพท์ส่วนตัว
– โพลิเมอร์และคอมโพสิตนำไฟฟ้าได้
– เทคโนโลยีใหม่ในวงการบรรจุหีบห่อ
5. ศัพท์และสัญลักษณ์
– ศัพท์และสัญลักษณ์เทคนิคต่างๆ
6. เครื่องชั่ง
– การดัดแปลงเครื่องชั่งแบบคานให้เป็นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
– เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
– ชั่ง ชั่ง ชั่ง
7. อุปกรณ์เชิงช่าง
– Anchoring การยึดจับกับงานก่อสร้าง
– สว่านเจาะรูชนิดป้อนลึกได้ด้วยตนเอง
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสลักเกลียวและแป้นเกลียว
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตะปูควง
– ชนิดค้อน
– ประแจปากตาย
– คีม
– ประแจเลื่อน, ประแจ
– ประแจบ็อก
8. ปั๊ม
– ปั๊มหอยโข่ง
หลักการทำงานเบื้องต้น, ส่วนประกอบต่างๆ ของปั๊มแบบหอยโข่ง, ประเภทของปั๊ม, ข้อดีข้อเสียของปั๊มหอยไข่ง
– สรรถนะและการทำงานของปั๊มหอยโข่ง
– ปั๊มจุ่ม
– ติดตั้งปั๊มให้ดีต้องมีเทคนิค
– ตั้งปั๊มน้ำที่บ้าน
– โนโมกราฟการหาขนาดมอเตอร์ขับปั๊มน้ำ
– การตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มด้วยกราฟ
– เครื่องสูบน้ำแบบเพิ่มความดัน
– เจียรใบของปั๊มน้ำคืออะไร
9. วาล์ว
– วาล์วและการใช้งาน
โครงสร้างของวาล์ว, ชนิดและประเภทของวาล์ว, มาตรฐานของวาล์ว, วาล์วประเภทต่างๆในระบบท่อ, อุปกรณ์ป้องกัน, การติดตั้งและบำรุงรักษา
– การเลือกใช้วาล์วผีเสื้อ
หลักการเลือกใช้งานของวาล์วผีเสื้อ, ประสิทธิภาพการเปิด-ปิด, การเลือกวิธีการควบคุมการเปิด-ปิด ของวาล์วผีเสื้อ, การบำรุงรักษาและอะไหล่
10. ไฮดรอลิก
– แนวทางออกแบบต้นกำลังของเหลวของระบบไฮดรอลิก
– วาล์วลดความดันในระบบไฮดรอลิก
11. ท่อ
– ท่อโพลิบิวทิลีน
– เมื่อท่อพลาสติกมีความดัน
12. เครื่องอัดลมและท่อลมอัด
– เครื่องอัดลมชนิดไร้น้ำมัน
– เครื่องอัดลม
– การออกแบบท่อลมอัด