เครื่องกล ชุดที่ 12 (รถยนต์, เครื่องยนต์, การหล่อลื่น)

9746860909-10112-BMรหัสหนังสือ: 10112   ชื่อหนังสือ: เครื่องกล ชุดที่ 12 (รถยนต์, เครื่องยนต์, การหล่อลื่น)
ISBN 9746860909
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 288
ราคา 155 บาท

เครื่องกล ชุดที่ 12 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านเครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 12 โดยแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดๆ คือ รถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน, ทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์, การหล่อลื่น, จาระบี, ทั่วไปเกี่ยวกับการหล่อลื่น

สารบัญ

รถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (1)
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (2) ตอนการผลิต, การเก็บและประวัติ
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (3) การทดลอง ระบบฉีดพ่นไฮโดรเจนความดันสูง
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (4) รถเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (5) การวิเคราะห์ การสูญเสียความร้อน
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (6) ความสั่น จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
เทคโนโลยีรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (7) การค้นคว้า เครื่องยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจน
ทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์
แอร์โรไดนามิกส์ กับการประหยัดพลังงานในรถยนต์
การตั้งศูนย์ล้อ
โครงสร้างฐานและตัวถัง
ไฟฟ้าโดยทั่วไปในรถยนต์
การใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์
เทคนิคการขับขี่รถยนต์
บัญญัติ 20 ประการในการใช้รถยนต์
ระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์
หลักการซื้อรถมือสอง
อุปกรณ์วัดภายในรถยนต์และการบำรุงรักษา
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนไดเร็กอินเจ็กชัน (GDI)
การหล่อลื่น
การหล่อลื่น (01) ความเสียดทานและการสึกหรอ
การหล่อลื่น (02) หลักการหล่อลื่น
การหล่อลื่น (03) น้ำมันหล่อลื่น
การหล่อลื่น (04) น้ำมันหล่อลื่น (ต่อ)
การหล่อลื่น (05) จาระบี
การหล่อลื่น (06) สารหล่อลื่นแข็ง
การหล่อลื่น (07) วิธีการนำสารหล่อลื่นไปใช้
การหล่อลื่น (08) การหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
การหล่อลื่น (09) การหล่อลื่นเครื่องจักรกลและระบบทางกล
การหล่อลื่น (10) การจัดการการหล่อลื่น
การหล่อลื่น (11) การเสื่อมสภาพและวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น
จาระบี
จาระบี (1) ชนิดของจาระบีและสารอุ้มน้ำมัน
จาระบี (2) การทดสอบเพื่อกำหนดประสิทธิภาพและมาตรฐาน
จาระบี (3) น้ำมันหล่อลื่นในจาระบี
จาระบี (4) สารเพิ่มคุณภาพในจาระบี
ทั่วไปเกี่ยวกับการหล่อลื่น
10 คำเตือนการหล่อลื่นตลับลูกปืน
แวกซ์ และการเลือกใช้แวกซ์ในงานหล่อลื่นพลาสติก
ปรับปรุงการหล่อลื่นเครื่องจักรกล ด้วยวิธีการบำรุงรักษาเพื่อความเชื่อถือได้