วัดละเอียด (2102-2004)

รหัสหนังสือ: 30104 ชื่อหนังสือ: วัดละเอียด (2102-2004)
ISBN    : 9786160818556
ผู้แต่ง: อำพัน เมธนาวิน
สำนักพิมพ์    : se-ed
ขนาด    :  17×22 ซม.
จำนวน    : 320 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: กันยายน 2556
ราคา 155 บาท

หนังสือการวัดละเอียด เป็นการรวมความรู้พื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา อธิบายหลักการใช้ วิธีการอ่านค่าโดยละเอียด ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้เตรียมสอบเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดละเอียด
บทที่ 2 เครื่องมือวัดที่มีขีดมาตรา
บทที่ 3 เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด
บทที่ 4 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรา
บทที่ 5 เครื่องมือวัดมุม
บทที่ 6 เครื่องมือวัดและตรวจสอบความหยาบผิว
บทที่ 7 เครื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่
บทที่ 8 เครื่องมือวัดตรววจสอบเกลียว
บทที่ 9 เครื่องมือวัดขนาดด้วยการเปรียบเทียบ