งานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003)

รหัสหนังสือ: 30105 ชื่อหนังสือ: งานฝึกฝีมือ 1 (2100-1003)
ISBN    : 9786160813711
ผู้แต่ง: วิทยา ทองขาว
สำนักพิมพ์    : se-ed
ขนาด    :  17×22 ซม.
จำนวน    : 413 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2556
ราคา 250 บาท

หนังสืองานฝึกฝีมือ 1 ประกอบด้วยเรื่อง งานโลหะ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือตัดทุกชนิดที่ทำงานด้วยมือ เทคนิคการปฏิบัติงานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานเจาะรู งานคว้านรูเรียบ งานขูด งานปรับ งานตีขึ้นรูปโลหะ งานตัด งานพับ งานดัด งานย้ำหมุด และงานยึดด้วยสลักเกลียวและนอต ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ถูกวิธี มีความปลอดภัยในการทำงาน ก่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งมีรูปภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 โต๊ะปฏิบัติงานในโรงงานช่างโลหะ
บทที่ 2 การวัดความยาวและวัดมุม
บทที่ 3 การขีดหมาย การนำศูนย์ และการตอกเครื่องหมาย
บทที่ 4 งานสกัด
บทที่ 5 งานเลื่อย
บทที่ 6 งานตะไบ
บทที่ 8 งานตัดโลหะด้วยกรรไกร
บทที่ 9 งานดัดและงานพับ
บทที่ 10 งานตีขึ้นรูปโลหะ
บทที่ 11 งานเจาะรูด้วยดอกสว่าน
บทที่ 12 งานคว้านปากรู
บทที่ 13 งานคว้านผิวรูเจาะเรียบ
บทที่ 14 งานตัดเกลียวด้วยมือ
บทที่ 15 งานยึดชิ้นงานด้วยสลักเกลียว
บทที่ 16 งานย้ำหมุด
บทที่ 17 งานเจียระไน