7 จุดบอดแฝงของโรงงาน

9789744436375-41210-BMรหัสหนังสือ: 41210 ชื่อหนังสือ: 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน
ISBN 9789744436375
แต่งโดย Kenichi Omi, Yoshikazu Omi
แปลโดย รศ. ดร. มังกร โรจน์ประภากร
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 181
สำนักพิมพ์: สสท
ปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 195 บาท

หนังสือ 7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน นี้ จะชี้ให้เห็นถึงจุดบอดที่แฝงอยู่ในงานการผลิต ล้วงลึกถึงความเข้าใจผิด และสิ่งที่ทำผิดต่อๆ กันมาโดยไม่รู้ตัวในระบบผลิต โดยมีเทคนิคและวิธีการเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยมีมุมมองที่แตกต่างออกไป ซึ่งมาจากประสบการณ์จริงกว่า 20 ปีของที่ปรึกษาด้านการผลิตในการให้คำปรึกษามากกว่า 180 บริษัทในญี่ปุ่น

สารบัญ
บทที่ 1 จงระวังจุดบอดว่าเมื่อลดปริมาณของเสียในบริษัทแล้วข้อร้องเรียนจะลดลง
บทที่ 2 จงระวังจุดบอดสำคัญที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 3 จงระวังจุดบอดที่ซ่อนอยู่ในการกำจัด Muda อย่างจริงจัง
บทที่ 4 จงระวังจุดบอดของการที่หัวหน้างานอยู่ในสายการผลิต
บทที่ 5 จงระวังจุดบอดของความคิดที่ไม่ยืดหยุ่นของผู้จัดการ
บทที่ 6 จงระวังจุดบอดของการไม่รู้คุณค่าของการลดลีดไทม์โดยรวมให้สั้นลง
บทที่ 7 จงระวังจุดบอดของตัวอย่างการใช้ระบบ ISO9001 ที่ไม่ครบถ้วน