การวางแผนและควบคุมการผลิต

9748329828-41208-BMรหัสหนังสือ: 41208  ชื่อหนังสือ: การวางแผนและควบคุมการผลิต
ISBN: 9748329828
ผู้แต่ง: ชุมพล ศฤงคารศิริ
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 530 หน้า
ราคา 280 บาท

การวางแผนและควบคุมการผลิตจัดว่าเป็นหัวใจในการจัดการด้านการผลิต เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับดำเนินการผลิต ภายในเล่มจะครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการผลิต ชนิดและหน้าที่ในการวางแผนการผลิต การวางแผนการจัดการตารางการผลิตหลัก การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ ( JIT ) ระบบการประกอบ และ การสมดุลของสายงานผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ ( CPM / PERT ) เป็นต้น

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ-ระบบการผลิต การวางแผน และควบคุมการผลิต
บทที่ 2 การพยากรณ์
บทที่ 3 การควบคุมวัสดุคงคลัง
บทที่ 4 การวางแผนและจัดตารางการผลิตหลัก
บทที่ 5 การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต
บทที่ 6 ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต
บทที่ 7 การจัดลำดับงานและตารางการผลิต
บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธี CPM / PERT
บทที่ 9 การจัดการโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์