การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1

9746860941-11201-BMรหัสหนังสือ: 11201   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1
ISBN 974-686-094-1
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 304
ราคาปก 165 บาท
ราคาพิเศษ 149 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หมวด คือ จิตวิทยาการบริการ, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล, การบริหารแบบญี่ปุ่น, การควบคุมและประกันคุณภาพ, การบริหารทั่วไป

สารบัญ

จิตวิทยาการบริหาร
วิธีเจรจากับผู้คัดค้านระดับพนักงาน
ศรัทธานี้ต้องมีงานจะดีและก้าวหน้า
ลูกน้องควรทำตัวอย่างไรหัวหน้าจึงรัก
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ระดับมืออาชีพ (1)
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ระดับมืออาชีพ (2)
ชีวิตต้องสู้…วิธีทางของผู้แสวงหาชัยชนะ
ทางสองแพร่งของการทำงาน จะหางานใหม่หรือจะอยู่ที่เดิม
ศิลปะการขายความคิด : คิดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
การก้าวไปสู่ทางลัดแห่งความสำเร็จ
บัญชีและการเงินวิศวกรรม
ความรู้เบื้องต้นการบัญชีที่ผู้บริหารควรทราบ
เมื่อวิศวกรต้องอ่านบัญชี “ตอนบัญชีการเงิน”
เมื่อวิศวกรต้องอ่านบัญชี “ตอนวิเคราะห์งบการเงิน”
การจัดเงินทุนสำหรับซื้อหรือเช่าเครื่องจักร
สาเหตุความผิดพลาดของการประเมินราคา
การบริหารงานบุคคล
บทบาทผู้นำในองค์กร
เทคนิคการประเมินผลงาน : มาตรวัดผลการทำงานของคนในองค์การ
การมอบหมายงานให้ลูกน้อง
หัวหน้าควรทำตัวอย่างไรลูกน้องจึงรัก
สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ดี
แนวทางการพัฒนาช่างเทคนิค
ค่าของคนอยู่ที่คนของงาน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การจัดการและการมอบหมายงานในองค์การ
ข้อเสนอแนะการไปดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ
Matix Organization รูปแบบโครงสร้างสำหรับบริหารโครงการ
การจัดทำข้อเสนอที่ชักจูงใจ
กรณีตัวอย่าง : ความสำเร็จในการประยุกต์แนวการบริหารการผลิตของญี่ปุ่นในสหรัฐ
ระบบค่าแรงจูงใจ
ทำไมวิศวกรจึงไม่ประสบผลสำเร็จ
สัมภาษณ์อย่างไรจึงจะได้คนดีมาร่วมงาน
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าประชุม คุณพร้อมสำหรับการประชุมแค่ไหน
คุณมีแววที่จะเป็นผู้จัดการได้หรือไม่
การบริหารแบบญี่ปุ่นุ
คัมบัง : ระบบการผลิตให้ทันเวลาพอดีของโตโยต้า
Just-in-time
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 1
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 2
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 3
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 4
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 5
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 6
การควบคุมและประกันคุณภาพ
กลุ่มคุณภาพ : การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มคุณภาพ : ภาคปฏิบัติ
พัฒนาสายการผลิตให้เข็มแข็ง
แผนการสุ่มตัวอย่างชั้นเดียว
แผนการสุ่มตัวอย่างชั้นเดียวแบบกรองด้วยการตรวจสอบ
การบริหารการประกันคุณภาพ (1)
การบริหารการประกันคุณภาพ (2)
การบริหารการประกันคุณภาพ (3)
การบริหารทั่วไป
การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารในการแก้ปัญหา
เกร็ดย่อยสำหรับนักบริหาร
จังหวะชีวิตกับการบริหาร
แผนผังขององค์การเป็นเสมือนดาบสองคม
มิติใหม่ของการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผล
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (สำหรับวิศวกร)
เคล็บลับสำหรับนักออกแบบในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์