สู่ความเป็นเลิศในการผลิต

9746860399-11204-BMรหัสหนังสือ: 11204 ชื่อหนังสือ: สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ
ISBN 9746860399
แต่งโดย Ian Warnock
แปลโดย น.อ.หญิง รพีพรรณ แก้งรัศมี ร.น. , น.ท. ตระการ ก้าวกสิกรรม, มณฑลี นากสวาสดิ์, วันพร บัวศรี
ขนาด 18.5 x 28.4 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 587
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2541
ราคา 680 บาท

หนังสือ สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ : กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี (Manufacturing and Business Excellence strategies, techiques and technology) เล่มนี้ นับได้ว่าเสนอแนวทางที่กิจการหรือบริษัทควรจะดำเนินการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นระดับโลก ที่จะทำให้บริษัทยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง มุมมองทางกลยุทธ์ คุณภาพโดยรวม: สมรรถนะระดับโลก แกยุกทธ์สำหรับธุรกิจโดยรวม การตรวจสอบทบทวนบริษัทวิธีการและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง การขัดองค์กรคุณภาพโดยรวม การออกแบบเซลล์ ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ การจัดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการผลิตเชิงแข่งขัน การจำลองสถานการณ์ของระบบธุรกิจและการผลิต

สารบัญ
Part 1 ระเบียบวิธีและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง
บทที่ 1 จากระดับบน : มุมมองทางกลยุทธ์
บทที่ 2 คุณภาพโดยรวม สมรรถนะระดับโลก
บทที่ 3 กลยุทธ์สำหรับธุรกิจทั้งระบบ
บทที่ 4 การตรวจสอบทบทวนบริษัท
บทที่ 5 วิธีการและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง
บทที่ 6 องค์กรคุณภาพโดยรวม
บทที่ 7 การออกแบบและดำเนินงานแบบเซลล์
บทที่ 8 การจัดการการเปลี่ยนแปลง

Part 2 การเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีอย่างเหมาะสม
บทที่ 9 เทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเหมาะสมสำหรับการผลิตเชิงแข่งขัน
บทที่10 การจำลองสถานการณ์ระบบทางธุรกิจและระบบการผลิต
บทที่ 11 คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร : ฐานรองรับสำหรับระบบการผลิต
บทที่ 12 การพัฒนา MRP2 และการผลิตหรือการบรรลุผลตามสั่ง
บทที่ 13 แนวทางสู่การใช้ MRP2 ให้ประสบความสำเร็จ

ผนวก A รายการตรวจสอบพื้นฐานของธุรกิจและอัตราส่วนที่สำคัญ
ผนวก B ตัวอย่างการวิเคราะห์ IDEF
ผนวก C ข้อกำหนดเฉพาะของระบบ MRP2 การเชิญชวนยื่ยประมูลและตารางเปรียบเทียบข้อบังคับต่างๆ
ผนวก D ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผนวก E ต้นทุนของคุณภาพ
ผนวก F การวิเคราะห์ต้นทุน / กำไร ในหนึ่งปีหลังการบริหารและควบคุมระบบ MRP2