การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2

9746860976-11202-BMรหัสหนังสือ: 11202   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2
ISBN 9746860976
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 316
ราคา 170 บาท

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม, การบำรุงรักษา, การจัดการทั่วไป

สารบัญ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
การเพิ่มผลผลิตด้วยการวัดผลงาน
การวัดประสิทธิภาพการผลิตตามแบบของ APC
การบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิต
เคล็บลับ 5 ประการในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของญี่ปุ่น
การเพิ่มผลผลิตโดยการจัดการ ตอนแผนการสนับสนุน
การบริหารการผลิต
“คุณภาพ” ผลิตภัณฑ์ : ทัศนะใหม่ของผู้บริหาร
เคล็บลับในการคิดค้นสิ่งผลิตใหม่ๆ
เทคนิคลดต้นทุนอุตสาหกรรม
ใช้กราฟเส้นช่วยบริหารงานผลิต
จุดคุ้มทุน… เครื่องมือบริหารการเงินที่มักถูกลืม
การวัดงานด้วยวิธีจับเวลา
การปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้แผนภูมิควบคุมเบื้องต้น
DSP กับการควบคุมแบบอัตโนมัติ
การจัดการงานวิศวกรรม
DCS คอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงาน
สร้างโปรแกรม PLC อย่างเป็นระบบ
ฟังก์ชันชาร์ต… ภาษาใหม่สำหรับการโปรแกรม PLC
การบริหารการผลิตเพื่อความสำเร็จ
การจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ใช้งาน
ประยุกต์ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมการบรรจุถุง
กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรมยุคใหม่ (1)
กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรมยุคใหม่ (2)
กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรมยุคใหม่ (3)
กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรมยุคใหม่ (4)
กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรมยุคใหม่ (5)
การจัดการต้นทุนการผลิต
การบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาของเป็นกลุ่ม
เคล็ดลับในการจัดการซ่อมบำรุงอย่างง่ายๆ
บริหารฝ่ายซ่อมบำรุงอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูง
การวัดผลงานแผนกซ่อมบำรุง
เทคนิคการบริหารการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการด้านอะไหล่ของเครื่องจักรกล
จะมีช่างซ่อมบำรุงสักกี่คนถึงจะพอ
จะวางแผนฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอย่างไร
เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยเทคนิค RCM (1)
เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยเทคนิค RCM (2)
การบำรุงรักษาเชิงรุก
บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกวิธี
ระบบ ABC การจำแนกเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วิเคราะห์ความผิดปกติและการประเมินอายุการใช้งานอุปกรณ์
การจัดระบบคลังอะไหล่
การตั้งรหัสอะไหล่
การจัดการทั่วไป
การใช้ฟิล์มหลายชั้นในการบรรจุผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยการใช้ไฮเทคโนโลยี
กระบวนการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (1)
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (2)
กลยุทธ์การวางตำแหน่งจุดบริการ
ผู้จัดการกับการบริหารเวลา
การเช่าซื้อวิธีจัดหาสินทรัพย์ที่ไม่ควรมองข้าม
การวางแผนสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรันักเจรจาที่ดี
บริหารเวลาเพื่อนักบริหาร