ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น ชุดที่ 3

9789746861106-10203-BMรหัสหนังสือ: 10203 ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น  ชุดที่ 3
ISBN 9789746861106
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 311
ราคา 260 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 3 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นสามหมวด คือ การทำความเย็น, ระบบปรับอากาศ, การระบายอากาศ

สารบัญ
การทำความเย็น

 • ถอดรหัสสารทำความเย็น
 • เครื่องทำน้ำเย็นสมรรถนะสูงและปั๊ม ใช้งานอย่างไรจึงจะประหยัดพลังงาน
 • การทำความเย็น การถนอมอาหาร และหลักการทำความเย็น
 • การทำความเย็น อุปกรณ์ทำความเย็นแบบอัดไอ
 • การทำความเย็น พื้นฐานวัฏจักรการทำความเย็น
 • การทำความเย็น วัฏจักรการทำความเย็นในทางปฏิบัติ
 • การทำความเย็น น้ำยาทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัด
 • การทำความเย็น

ระบบปรับอากาศ

 • มาตรฐานและสภาวะอากาศที่เหมาะสมในการปรับอากาศ
 • การออกแบบระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
 • แนวทางการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับระบบระบายอากาศเฉพาะที่
 • เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงานได้จริงหรือ

การระบายอากาศ

 • ปากท่อดูด สำหรับระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
 • แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในอุตสาหกรรม
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบระบายอากาศ และระบบกำจัดฝุ่น
 • เครื่องแยกสารปนเปื้อนสำหรับระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (1)
 • เครื่องแยกสารปนเปื้อนสำหรับระบบระบายอากาศเฉพาะที่จบ (2) (จบ)