ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2

ระบบปรับอากาศ 2รหัสหนังสือ: 10202   ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2
ISBN 9746860828
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค จำนวน 40 เรื่อง โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ พื้นฐานการปรับอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร์, การประหยัดพลังงาน, การตรวจสอบและบำรุงรักษา, เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการปรับอากาศ

สารบัญ

พื้นฐานการปรับอากาศ
พื้นฐานการปรับอากาศ (1) สภาวะความสบาย และการหมุนเวียนของอากาศ
พื้นฐานการปรับอากาศ (2) สารทำความเย็น และระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน
พื้นฐานการปรับอากาศ (3) ไซโครเมตริก และชาร์ตไซโครเมตริก
พื้นฐานการปรับอากาศ (4) การประยุกต์เทอมต่างๆ ของไซโครเมตริก เพื่อการใช้งาน
พื้นฐานการปรับอากาศ (5) กระบวนการต่างๆ ในไซโครเมตริก เพื่อการใช้งาน
พื้นฐานการปรับอากาศ (6) กระบวนการต่างๆ ของไซโครเมตริกระดับสูง
พื้นฐานการปรับอากาศ (7) การประเมินภาระของแหล่งความร้อน
พื้นฐานการปรับอากาศ (8) การหาภาระการทำความเย็น และความร้อน
คูลลิ่งทาวเวอร์
คูลลิ่งทาวเวอร์ (1)
คูลลิ่งทาวเวอร์ (2)
คูลลิ่งทาวเวอร์ (3) ใช้ในงานอุตสาหกรรม
คูลลิ่งทาวเวอร์ (4) หลักพื้นฐานในการคำนวณ
คูลลิ่งทาวเออร์ (5)
การคำนวณเกี่ยวกับคูลลิ่งทาวเวอร์สำหรับโรงไฟฟ้า
การประหยัดพลังงาน
11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน
เครื่องปรับอากาศแบบสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
การใช้ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (1)
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (2)
ขั้นตอนการเปิดและปิดระบบปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ติดตั้งระบบปรับอากาศอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบกักเก็บความเย็นด้วยน้ำเพื่อใช้ในการปรับอากาศ
การควบคุมสภาวะอากาศขณะ Partial Load ในระบบปรับอากาศ
การประหยัดพลังงานในส่วนน้ำเย็นของระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็น
การระบายอากาศจากความต้องการจริง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบและบำรุงรักษา
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
ทำอย่างไรเมื่อแอร์ไม่เย็น
ทำอย่างไรเมื่อน้ำเย็นเข้าเครื่องส่งลมเย็นน้อยเกินไป
ทำอย่างไรเมื่อมีลมจ่ายน้อยเกินไป
ทั่วไป
4 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ทางเลือกใหม่ของการปรับอากาศในโรงงาน
การนำคอนเดนเสตกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปไอน้ำแฟลช
การออกแบบระบบปรับอากาศ 50-100 ตร.เมตร/ตัน
ภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ
มาปรับปรุงบ้านเก่าให้เย็นกันดีกว่า
อุปกรณ์ระบายคอนเดนเสตอย่างต่อเนื่อง
เลือกและติดตั้งแอร์ (บ้าน) อย่างไร ให้ประหยัดไฟสูงสุด
การคำนวณคุณสมบัติของอากาศชื้นด้วยคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมปรับอากาศมีผลกระทบกับสวัสดิภาพของมนุษย์
การปรับสมดุลด้านน้ำของระบบปรับอากาศ