ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)

9746860801-12006-BMรหัสหนังสือ: 12006   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)
ISBN 9746860801
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 165 บาท

ไฟฟ้า ชุดที่ 6 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สามกลุ่ม คือ มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง

สารบัญ

มอเตอร์ไฟฟ้า
Direct Torque Control มิติใหม่ของการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
เซอร์โวมอเตอร์ และการควบคุม
เทคนิคการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง
เทคนิคประหยัดพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้า
เรื่องของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างไร
โรเตอร์กรงกระรอกสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ (1)
การเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ในวงจรสตาร์ตมอเตอร์อย่างเหมาะสม
การซ่อมบำรุงมอเตอร์ด้วยการพันขดลวดใหม่
การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์
การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
การป้องกันวงจรของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์
การสตาร์ตมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก
การสตาร์ตมอเตอร์เหนี่ยวนำจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
มอเตอร์เหนี่ยวนำให้สมรรถนะได้อย่างมอเตอร์เซอร์โว จริงหรือ
มอเตอร์กรงกระรอกกับการควบคุมความเร็วรอบ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย
วงจรขับมอเตอร์ PWM กับความเสียหายของตลับลูกปืน
อุณหภูมิ: ผู้กุมชะตาชีวิตของมอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การตรวจเช็คและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (1) ฉนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การตรวจเช็คและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (2) ระบบเตือนและดับเครื่องก่อนชำรุด
การตรวจเช็คและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (3) ตรวจเมื่อ Start Up
การตรวจเช็คและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (4) ตรวจเมื่อเครื่องยนต์ดีเซลไม่ติด
การตรวจเช็คและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (5) การทำความสะอาดเจนเนอเรเตอร์
การตรวจเช็คและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (6) ปัญหาจากการเดินเครื่องขนานกัน
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟฟ้า (1) สมรรถนะและโครงสร้าง
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟฟ้า (2) สถานที่ติดตั้ง และสภาพแวดล้อม
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟฟ้า (3) โหลดไม่เป็นเชิงเส้น
การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับบ้านและสำนักงาน
วิธีสตาร์ตเครื่องยนต์ต้นกำลัง
ดัดแปลงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อลด Peak Demand
หม้อแปลงไฟฟ้า
เทคนิคประหยัดพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้า
การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
การวิเคราะห์แก๊สในน้ำมัน เพื่อหาสาเหตุผิดปกติในหม้อแปลงไฟฟ้า