ไฟฟ้า ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)

9746860798-12005-BMรหัสหนังสือ: 12005   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)
ISBN 9746860798
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 240
ราคาปก 160 บาท

ไฟฟ้า ชุดที่ 5 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สามกลุ่ม คือ ระบบการวัด, การควบคุม, และการผลิต

สารบัญ

การวัดและควบคุม
การควบคุมขบวนการด้วยการใช้ฟัซซี่ลอจิก
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ
มาตรวัดการไหลแบบกระแสวน
ระบบควบคุมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องจับการเคลื่อนไหว
คำสั่ง PLC (1)
คำสั่ง PLC (2)
ระบบอัตโนมัติ
อินฟราเรด ตาทิพย์ทางความร้อน
กริยาของเครื่องคอนโทรลเลอร์ (1)
กริยาของเครื่องคอนโทรลเลอร์ (2)
การปรับแต่งตัวควบคุมแบบ PID
การวัดของไหลที่อัตราไหลต่ำ
ระบบวัดอุณหภูมิระยะไกล
เครื่องส่งสัญญาณมาตรฐานแบบ 2 สาย
สัญญาณเตือน
เซนเซอร์
เทอร์มอลทรานสดิวเซอร์
ทรานสดิวเซอร์ (1) หลักการและแนวคิดในการออกแบบ
เทอร์มิสเตอร์ (1)
เทอร์มิสเตอร์ (2)
สเตรนเกจ เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม
การผลิตและอุตสาหกรรม
Advant Stations ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
การวัดคุมทางอุตสาหกรรม
การสื่อสารข้อมูลในกระบวนการผลิต (1) พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารข้อมูลในกระบวนการผลิต (2) เทคโนโลยีในการส่งสัญญาณ
การสื่อสารข้อมูลในกระบวนการผลิต (3) ศัพท์คอมพิวเตอร์เครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลในกระบวนการผลิต (4) การทำงานของ PLC
การสื่อสารข้อมูลในกระบวนการผลิต (5) ระบบ SCADA
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
การสอบเทียบเครื่องมือวัด
ระบบควบคุมและสอบเทียบเครืองมือวัดทำอย่างไรให้ได้ตาม ISO 9001/9002 ตอน กระบวนการเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม
การจัดทำระบบควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับ ISO 9000 ตอน กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด
การจัดทำระบบควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับ ISO 9000 ตอน ความถี่ในการสอบเทียบและสอบกลับได้
การจัดทำระบบควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับ ISO 9000 ตอน บัญชีรายการเครื่องมือวัด
การจัดทำระบบควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับ ISO 9000 ตอน ระบบสนับสนุน