ไฟฟ้า ชุดที่ 4 (36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า)

9746860488-12004-BMรหัสหนังสือ: 12004   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 4
ISBN 9746860488
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 279
ราคา 180 บาท

36 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 4) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ ทางด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 4 เนื้อหาแบ่งออกเป็นเจ็ดหมวด คือ เครื่องกำเนิดไฟฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบประหยัดพลังงาน, มอเตอร์, ระบบไฟส่องสว่าง, อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าทั่ว

สารบัญ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– ปั่นไฟด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำ
– กังหันก๊าซอุตสาหกรรม
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (1)
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (2)
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (3)
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (4)
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (5)
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (6)
– ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม ตอนที่ 1 เริ่มทำความรู้จัก
– ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม ตอนที่ 2 สมรรถนะของระบบ
2. หม้อแปลงไฟฟ้า
– การทดสอบความคงทนของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า (1) ทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์
– การทดสอบความคงทนของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า (2) ทดสอบโดยป้อนแรงดันสูงเกินพิกัด
– หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง ชนิดหล่อหุ้มขดลวดด้วยเรซิ่น
3. ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า
– จะลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร เมื่อต้องจ่ายตามอัตราทีโอดี
– ระบบเก็บพลังงานด้วยน้ำแข็ง
4. มอเตอร์
– จะรู้ได้อย่างไรว่ามอเตอร์จ่ายโหลดกี่แรงม้า เมื่อวัดได้แค่โวลต์กับแอมป์
– การทดสอบฉนวนมอเตอร์ เพื่อการบำรุงรักษาแบบทำนาย
5. ระบบไฟส่องสว่าง
– จะหาประสิทธิภาพโคมไฟได้อย่างไร (1)
– จะหาประสิทธิภาพโคมไฟได้อย่างไร (2) เมื่อเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
– เขาวัดข้อมูลการกระจายแสงของโคมไฟกันอย่างไร
– การกระจายแสงของโคมไฟดูกันอย่างไร
– วัตต์ต่อตารางเมตร เกณฑ์ใหม่ของการออกแบบ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร
– การออกแบบระบบส่องสว่างภายในอาคาร โดยใช้แสงธรรมชาติ
6. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
– DAC : โลกใหม่ที่น่ามองของพีซี
– Field bus รูปแบบใหม่ของคอมมูนิเคชั่น
– ระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรมโปรเซส (1)
– ระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรมโปรเซส (2)
– ระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรมโปรเซส (3)
– เขียนโปรแกรมแบบ Stage ให้กับ PLC
– AutoCAD กับงานออกแบบระบบไฟฟ้า ตอนที่ 1
– AutoCAD กับงานออกแบบระบบไฟฟ้า ตอนที่ 2
7. ไฟฟ้าทั่วไป
– คอนโทรลเลอร์
– ฮาร์มอนิกและผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบจำหน่าย
– ว่าด้วยวัสดุและแม่พิมพ์แผงวงจร (1)
– ว่าด้วยวัสดุและแม่พิมพ์แผงวงจร (2) (จบ)
– การออกแบบตะแกรง สำหรับฝาครอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์