ไฟฟ้า ชุดที่ 2 (51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า)

9746860658-12002-BMรหัสหนังสือ: 12002   ชื่อหนังสือ: ไฟฟ้า ชุดที่ 2  (51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า)
ISBN 9746860658
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 332
ราคาปก 140 บาท
ราคาพิเศษ 119 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

51 เรื่องน่ารู้ เทคนิค ไฟฟ้า (ชุดที่ 2) เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 2 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 หมวดด้วยกัน คือ ระบบป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า, แหล่งกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, ความรู้ด้านไฟฟ้า, การเดินสายไฟฟ้า, มอเตอร์, ไฟฟ้าแสงสว่าง, แบตเตอรี่

สารบัญ

1. ระบบป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า

– อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าในระบบโทรศัพท์ และโทรคมนาคม

– เซอร์เบรกเกอร์แบบก๊าซ SF6

– อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟรั่ว

– การป้องกันกระแสเกิน ด้วยฟิวส์จำกัดกระแส ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันอื่น

– การป้องกันกระแสเกิน ด้วยฟิวส์จำกัดกระแส ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันอื่น (ตอนจบ)

– ฟิวส์กับการต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

– แรงดันช่วงก้าว … มัจจุราชไฟฟ้า

– การป้องกันกระแสลัดวงจรลงดิน ของบริภัณฑ์ใน ระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ

– ระบบการต่อลงดินสำหรับ ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้าสำรอง

– ระบบการต่อลงดินสำหรับ ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้าสำรอง (ตอนจบ)

– เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูดจำเป็นแค่ไหนสำหรับคุณ

2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

– การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

– เรื่องของแหล่งจ่ายไฟตรง

– เทคนิคการสตาร์ตมอเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขับด้วยเครื่องยนต์

– การออกแบบแหล่งจ่ายไฟตรง ที่ใช้ไอซีเรกกูเลเตอร์

– เซลล์แสงอาทิตย์กับพัฒนาการสู่โรงไฟฟ้า

3. หม้อแปลงไฟฟ้า

– เรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้า

– เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง

– เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

– ความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้า

4. ความรู้ด้านไฟฟ้า

– การควบคุมค่าพลังไฟฟ้า

– ดีจูนฟิลเตอร์-จูลฟิลเตอร์

– ระบบส่งกำลังไฟฟ้ากว่าจะเป็น 500 kV

5. การเดินสายไฟฟ้า

– ไฟราง

– สายไฟสำหรับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและสถานที่อันตราย

– บัสดักท์และการใช้งาน

– ข้อแนะนำการติดตั้งสายเคเบิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้าปานกลาง

– การใช้งานและติดตั้งเคเบิลเทรย์ในระบบไฟฟ้า

– ทดการลัดวงจรของบัสเวร์หรือบัสดัคตามมาตรฐาน UL

6. มอเตอร์

– ทอร์กของมอเตอร์

– วิธีอ่านข้อกำหนดบนแผ่นป้ายมอเตอร์

– วิธีอ่านข้อกำหนดบนแผ่บป้ายมอเตอร์ (ตอนจบ)

– การป้องกันมอเตอร์

– การควบคุมความเร็วมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

– วิธีสตาร์ตอินดักชั่นมอเตอร์

– ผลของการแปรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า และความถี่ที่มีต่อมอเตอร์

– การใช้มอเตอร์ในโรงสีข้าว

– การหาค่าสลิปของมอเตอร์

– ซิงโครนัสมอเตอร์ ตอน โครงสร้าง

– ซิงโครนัสมอเตอร์ ตอน การทำงานและระบบควบคุม

– ซิงโครนัสมอเตอร์ ตอน เริ่มหมุน

– ระบบควบคุมมอเตอร์อุตสาหกรรม

– NEMA กับประสิทธิภาพของมอเตอร์

– SMC กับการเริ่มหมุนมอเตอร์

– เทคนิคการใช้งานซิงโครนัสมอเตอร์

7. ไฟฟ้าแสงสว่าง

– ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

– พัฒนาการใหม่ของหลอดไฟฟ้า

– หลอดโซเดียมความดันสูง

– ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการรักษาความปลอดภัย

8. แบตเตอรี่

– แบตเตอรี่ไร้กังวล

– เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ