เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

9789748326726-42006-BMรหัสหนังสือ: 42006 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ISBN    : 9789748326726
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 19.0 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 257 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 150 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ กฎของเฟรมมิ่ง กฎของเลนซ์ การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การเกิดแรงดันไฟฟ้า อาร์เมเจอร์รีแอกชันและการแก้การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงคุณลักษณะการไปใช้งาน วิธีกลับทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ข้อบกพร่องพร้อมทั้งวิธีแก้

สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็ก
– ทฤษฎีแม่เหล็ก
– แม่เหล็กไฟฟ้า
– วงจรแม่เหล็ก
– กระแสไหลวน
– สนามแม่เหล็ก
– เส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล
– แบบฝึกหัด

บทที่ 2 การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
– กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ
– กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง
– กฎของเลนซ์
– การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า
– แบบฝึกหัด

บทที่ 3 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
-โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
– การพันขดลวดอาร์เมเจอร์
– แบบฝึกหัด

บทที่ 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– การเกิดแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น
– สาเหตุของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นไม่ถึงค่าสูงสุด และสาเหตุที่แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่เครื่องกำเนิดมาก
– อาร์เมเจอร์รีแอกชัน
– การแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชัน
– การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– แรงดันไฟฟ้าเหนื่ยวนำหรือสมการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้กระแสตรง
– คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
– การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– แบบฝึกหัด

บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– อาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์
– คุณลักษณะและการนำไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– วิธีกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– แบบฝึกหัด

บทที่ 6 การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
– วิธีบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
– วิธีบำรุงรักษาแปรงถ่าน
– วิธีตรวจการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า
– วิธีการตรวจหาวงจรเปิดและวงจรลัดขดลวดฟิลด์คอยล์
– การหล่อลื่น
– แบบฝึกหัด