เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)

รหัสหนังสือ: 42018 ชื่อหนังสือ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
ISBN : 9789744436597
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x  26 ซม.
จำนวน :  156 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคาปก 79 บาท

หนังสือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มนี้  เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104-2105 (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสำหรับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ

บทที่ 1  แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์
บทที่ 4 หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 6 การบำรุงรักษาและการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บรรณานุกรม