เครื่องกลไฟฟ้า1 ฉบับปรับปรุง

เครื่องกลไฟฟ้า-9789744437648รหัสหนังสือ: 42020 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้า1 ฉบับปรับปรุง
ISBN : 9789744437648
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 274 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  29/2562
ราคา 230 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้า 1 เรียบเรียงโดยให้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งผู้เขียนรวบรวมความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า

สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว
บทที่ 6 หม้อแปลงไฟฟ้า 3เฟส
ทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบท