การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9789744435538-42005-BMรหัสหนังสือ: 42005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ISBN    : 9789744435538
ผู้แต่ง: ลือชัย ทองนิล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 330 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 32/2557
ราคา 250 บาท

หนังสือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกำหนดมาตราฐานการออกแบบที่การไฟฟ้ากำหนดไว้จนสามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยความรู้ทั่วไปสำหรับงานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการคำนวณกระแสลัดวงจร การต่อสายลงดินรวมทั้งการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปวส., ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้งผู้ตรวจสอบ และผู้สนใจทั่วไป! (มาตราฐานการติดตั้งไฟฟ้า พ.ศ. 2556)

สารบัญ

บทที่ 1 ทั่วไป

บทที่ 2 การป้องกันกระแสเกิน

บทที่ 3 วิธีเดินสายและอุปกรณ์สำหรับเดินสาย

บทที่ 4 การต่อลงดิน

บทที่ 5 การออกแบบระบบไฟฟ้า

บทที่ 6 มอเตอร์ไฟฟ้า

บทที่ 7 หม้อแปลงไฟฟ้า

บทที่ 8 คาปาซิเตอร์

บทที่ 9 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

บทที่ 10 อาคารชุด อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

บทที่ 11 บริเวณอันตราย

บทที่ 12 กระแสลัดวงจร และแรงดันตก