วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)

9789744437167-42009รหัสหนังสือ: 42009 ชื่อหนังสือ: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN : 9789744437167
ผู้แต่ง: บรรจง จันทมาศ , ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 392 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 130 บาท

หนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ นี้เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้กับการศึกษาในวิชาอื่น ๆ และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

สารบัญ
บทที่ 1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 2 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 3 ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส