ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1

9789746861175-12009-BMรหัสหนังสือ: 12009 ชื่อหนังสือ: ระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861175

ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิค
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 356 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: กันยายน 2554
ราคา 305บาท

รวบรวมบทความด้านระบบผลิตและจัดการไฟฟ้า จากวารสารเทคนิค และ อีซี โดยแบ่งเป็นกลุ่มบทความหลักๆ สี่กลุ่มคือ แหล่งผลิตกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์, ค่าไฟฟ้า

สารบัญ

1. แหล่งผลิตกำเนิดไฟฟ้า

 • อย่าสับสนระหว่างไฟฟ้าฉุกเฉินกับไฟฟ้าสำรอง
 • ระบบจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า
 • การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก
 • ไฟฟ้าฉุกเฉิน-ไฟฟ้าสำรองบังคับ-ไฟฟ้าสำรองไม่บังคับ
 • การป้องกันและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าด้วยการปรับอากาศให้เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
 • การหาขนาดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเพื่อขับมอเตอร์ขนาดใหญ่และการต่อลงดิน
 • การผลิตและจัดทำระบบไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เกิดความมั่นคง
 • การหาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ระบบผลิตร่วมพลังงานไตรเจนเนอเรชัน และโคเจนเนอเรชัน
 • พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
 • พลังงานทดแทนแบบไฮบริดหน่วยผลิตไฟฟ้าแห่งศตวรรษที่ 21


2. หม้อแปลงไฟฟ้า

 • หลากหลายชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบพิเศษ
 • การกำหนดขนาดของหม้อแปลงให้ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าที่มีฮาร์มอนิก
 • การทดสอบหม้อแปลงกระแสอย่างง่าย
 • การต่อหม้อแปลงแบบพิเศษ
 • การคำนวณหาขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและสายป้อนสำหรับอาคารชุดประเภทอยู่อาศัย
 • คุ้มหรือไม่ถ้าจะใช้หม้อแปลงประสิทธิภาพสูง

3.แบตเตอรี่และชาร์จเจอร์

 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
 • การทดสอบสภาพแบตเตอรี่
 • เคล็ดลับในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 • สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
 • แบตเตอรี่อเนกประสงค์ (1) หลักการทำงานและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
 • แบตเตอรี่อเนกประสงค์ (2) (จบ) แบตเตอรี่ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
 • การใช้งานแบตเตอรี่สำหรับ UPS ให้ได้นานที่สุด

4.ค่าไฟฟ้า

 • ดีมานด์แน่ใจนะว่ารู้และคุมได้ (1)
 • ดีมานด์แน่ใจนะว่ารู้และคุมได้ (2) (จบ)
 • เมื่อถึงคราวต้องใช้อัตรา TOU
 • เมื่อบ้านใหญ่อยากใช้อัตรา TOU
 • กำไรเห็นๆ เมื่อเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU
 • ทำอย่างไรถ้าอยากลดค่าไฟฟ้า
 • การลดค่าไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด (1)
 • การลดค่าไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด (2)
 • การลดค่าไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด (3)