การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2

9789746861298-12011-BMรหัสหนังสือ: 12011 ชื่อหนังสือ: การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861298
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 310
เดือนปีผลิต กันยายน 2557
ราคา 300 บาท

หนังสือการติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2 ได้รวบรวมบทความด้าน เทคนิคการบำรุงรักษา จากวารสารเทคนิค และ วารสารEC

สารบัญ

การเดินสายและการติดตั้งไฟฟ้า
• สายป้อนที่มีการต่อแยก
• ไมลาร์ วัสดุฉนวนสำหรับบัสเวย์
• หม้อแปลงและการติดตั้ง

การติดตั้งไฟฟ้าแบบพิเศษ
• ติดตั้งไฟฟ้าให้กับป้ายไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
• จัดการระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับน้ำให้ถูกต้องได้อย่างไร
• ปฏิบัติการกู้คืนระบบไฟฟ้าในอาคารที่ถูกน้ำท่วม

การป้องกันระบบไฟฟ้า
• ทำงานเมื่อมีไฟอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
• อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (1) ฟิวส์
• อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (2) เซอร์กิตเบรกเกอร์
• อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (3) การพิจารณาเลือกใช้งาน
• สาเหตุของเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าลัดวงจร
• ปัญหาและการแก้ไข กระแสรั่วลงดิน 137
• รูปแบบการกั้นแยกภายในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ
• การป้องกันวงจรและการแยกวงจร

การติดตั้งไฟฟ้าบริเวณอันตราย
• การจำแนกบริเวณอันตรายตามมาตรฐานใหม่
• การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตราย
• การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณอันตราย
• การเดินระบบไฟฟ้าในสถานที่อันตรายยุ่งยากจริงหรือ

การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
• การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังของร้านอาหาร
• ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
• การติดตั้งไฟฟ้าให้มีคุณภาพ
• การบำรุงรักษาไฟฟ้า
• การวางแผนบำรุงรักษาไฟฟ้า
• การละเลยความถูกต้องในงานติดตั้งไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
• การตรวจสอบและบำรุงรักษาสวิตช์เกียร์แรงสูง
• การตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
• การทดสอบไฟฟ้า
• การบำรุงรักษาทางไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย
• การบำรุงรักษาทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์