การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1

9789746861274-12010-BMรหัสหนังสือ: 12010 ชื่อหนังสือ:ผการติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1
ISBN: 978-974-686-127-4
ผู้แต่ง 
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 292
เดือนปีผลิต พฤษภาคม 2557
ราคา 265 บาท

หนังสือการติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1ได้รวบรวมบทความด้าน เทคนิคการบำรุงรักษา จากวารสารเทคนิค และ วารสารEC

สารบัญ

การเดินสายและการติดตั้งไฟฟ้า
– ปัญหาเรื่องการต่อสายและการตรวจสอบ
– บัสบาร์ทองแดง

การติดตั้งไฟฟ้าแบบพิเศษ
– การติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบพิเศษ
– การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารที่โยกย้ายได้ทางบก และทางน้ำ
– ไฟฟ้าสำหรับสถานพยาบาล

การป้องกันระบบไฟฟ้า
– ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ตัว น่ากลัวจริงหรือ
– การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ของระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
– ตั้งค่าป้องกันกระแสฟอลต์สูงและหาตำแหน่งฟอลต์ในเคเบิลใต้ดินได้อย่างไร
– อันตรายจากไฟฟ้า (1) ไฟฟ้าดูด
– อันตรายจากไฟฟ้า (2) ประกายไฟและการระเบิดจากไฟฟ้า
– อันตรายจากไฟฟ้า (3) แนวทางการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
– อันตรายจากไฟฟ้า (4) จะเข้าใกล้ส่วนที่มีไฟฟ้าได้แค่ไหน
– อันตรายจากไฟฟ้า (5) การวิเคราะห์และการจัดการกับอันตรายจากไฟฟ้า

การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
– ปฏิบัติอย่างปลอดภัยทางไฟฟ้า (1) การสวิตช์เพื่อปฏิบัติการ
– ปฏิบัติอย่างปลอดภัยทางไฟฟ้า (2) โปรแกรมควบคุมพลังงาน ล็อก-ป้ายเตือน
วัดแรงดันไฟฟ้า และต่อลงดินนิรภัย
– ปฏิบัติอย่างปลอดภัยทางไฟฟ้า (3) (จบ) การคำนวณอันตรายจากแฟล็ช-อาร์ก
การกั้นและตรวจสอบความปลอดภัย
– ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานทางไฟฟ้าขนาดไหนถึงจะพอ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
– การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามร่างมาตรฐานการตรวจสอบอาคารของ ว.ส.ท.
– สำรวจและบำรุงรักษาไฟฟ้าให้ปลอดภัยและถูกต้อง
– การผิดกฎและผิดหลักเกณฑ์ทางไฟฟ้า อันตรายที่อยู่ใกล้ตัว