การออกแบบระบบไฟฟ้า

9745125261-32005-BMรหัสหนังสือ: 32005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบไฟฟ้า
ISBN : 9745125261
ผู้แต่ง: ธนบูรณ์ ศศิกานุเดช
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 21.9 ซม.
จำนวน : 362 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2530
ราคา 195 บาท

 ระบบไฟฟ้าที่ดีคือระบบจะต้องทำงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถึอได้ดี มีความสม่ำเสมอของแรงดันง่ายต่อการใช้งาน มีความคล่องตัวและมีราคาพอสมควร
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ให้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้อย่างดี เพราะได้มีการเสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า ซึ่งได้เน้นเฉพาะระบบไฟฟ้าของ อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั่งการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตลอดจนเทนนิคการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ด้วย
ผู้เขี่ยนพยายามเขียนให้เข้าใจและอ่านง่าย มีรูปภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าและควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าในภาคสนาม โดยได้จัดทำตารางแสดงค่าและชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานในภาคสนามสามารถเปิดหาได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณแต่อย่างใดทั้งสิ้นสารบัญ
บทที่ 1 การวางแผนสำหรับระบบไฟฟ้า
บทที่ 2 ระบบประธานไฟฟ้า
บทที่ 3 วงจรย่อยและสายป้อน
บทที่ 4 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย
บทที่ 5 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารพาณิชย์
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์
บทที่ 7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
บทที่ 8 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บทที่ 9 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับภัตตาคาร
บทที่ 10 การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์