เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

สร้างอาคารคอนกรีต-43206
รหัสหนังสือ:
 43206 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ISBN : 9789748325200
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 206 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ก.ย. 2560
ราคา 150 บาท

เนื้อหาภายในหนังสือ เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่มเริ่มจากการดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน การอ่านแบบก่อสร้าง การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ จนถึงการหล่อฐานรากครอบหัวเข็ม การตั้งแบบคานการประกอบเหล็กคานจนถึงการมุงกระเบื้อง การก่ออิฐผนังครึ่งแผ่น จนถึงการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ำเข้าออกและเครื่องสุขภัณฑ์ บ่อเกรอะและบ่อซึม จนถึงการทาสี งานเบ็ดเตล็ด

สารบัญ

บทที่ 1 การก่อสร้างตามงวดงานที่ 1
– การไปดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน
– การอ่านแบบก่อสร้าง
– การจัดเตรียมวัสดุ
– การจัดเตรียมเครื่องมือ
– การจัดเตรียมช่างและคนงาน
– การจัดที่พักและกำหนดที่วางวัสดุ
– การทำระดับและการหาศูนย์เสา
– การปักผัง
– การตอกเข็ม
– การขุดดิน
– การทำแบบฐานราก
– เหล็กตะแกรงและเหล็กแกนเสา
– การดัดเหล็ก
– การหล่อฐานรากครอบหัวเข็ม

บทที่ 2 การก่อสร้างตามงวดงานที่ 2
– การตั้งแบบคาน
– การประกอบเหล็กคาน
– การหล่อคอนกรีตคานคอดิน
– การตั้งแบบเสา
– การเทคอนกรีตเสา
– การตั้งแบบคานชั้นบน
– การประกอบเหล็กคานชั้นบน
– การประกอบเหล็กพื้น
– การตั้งแบบคานและพื้นหล่อพร้อมกัน
– การหล่อคอนกรีตคานและพื้น
– การถอดแบบคานบน
– การวางตง
– การหล่อเสา ค.ส.ล. ชั้นบน
– การหล่อคานเส
– การประกอบไม้โครงหลังคา
– การมุงกระเบื้อง

บทที่ 3 การก่อสร้างตามงวดงานที่ 3
– การติดตั้งวงกบประตู
– การก่ออิฐผนังครึ่งแผ่น
– การหล่อเอ็น ค.ส.ล.
– การตั้งวงกบหน้าต่าง
– การสร้างวงกบไม้
– การฉาบปูนผนังและฉาบเสา-คาน
– การตีฝ้า
– การปูพื้นไม้ชั้นบน
– การติดตั้งประตู
-การติดตั้งหน้าต่าง
– การติดกระจกบนบานหน้าต่างและช่องแสง
– การเทพื้นคอนกรีตชั้นล่าง
– การมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่

บทที่ 4 การก่อสร้างตามงวดสุดท้าย
– การติดตั้งระบบน้ำเข้าออกและเครื่องสุขภัณฑ์
– บ่อเกรอะและบ่อซึม
– การปูกระเบื้องเคลือบ
– การปูกระเบื้องโมเสก
– การทำบันได
– การปูพื้นโมเสกปาร์เกต์
– การเดินสายไฟฟ้า
– การทาสี
– งานเบ็ดเตล็ด