เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

9786160803132-33211รหัสหนังสือ: 33211
ISBN : 9786160803132
ผู้แต่ง: รศ.วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0ซม.
จำนวน : 336หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 185 บาท

หนังสือ #เครื่องจักรกลงานก่อสร้างเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวในด้านเครื่องจักรกลงาน#ก่อสร้าง ที่จะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยอธิบายตั้งแต่แบบ ชนิดของเครื่องจักรกลก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุดตัก รถเกลี่ย เครื่องตอกเสาเข็ม ปั้นจั่น ลิฟต์ รถบรรทุก หลักการทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบ#ไฮดรอลิกส์ ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณงานของเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ ส่วนประกอบ การทำงาน ขีดความสามารถ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนถึงการเลือกและการบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้างต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทุกระดับ และเหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 งานก่อสร้างกับเครื่องจักรกล
บทที่ 2 เครื่องยนต์สำหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
บทที่ 3 ระบบถ่ายทอดกำลัง
บทที่ 4 ระบบบังคับเลี้ยวและเบรก
บทที่ 5 ระบบเครื่องล่างและยาง
บทที่ 6 ระบบไฮดรอลิก
บทที่ 7 รถแทรกเตอร์
บทที่ 8 รถขุดตัก
บทที่ 9 รถตัก
บทที่ 10 รถเกลี่ย
บทที่ 11 เครื่องบดอัด
บทที่ 12 เครื่องจักรกลงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ
บทที่ 13 ค่าใช้จ่ายและการเลือกเครื่องจักรกล
บทที่ 14 การบริหารงานด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง