ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

9749058437-93202-BMรหัสหนังสือ: 93202 ชื่อหนังสือ: ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

ISBN: 9749058437
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2552
ราคา 300 บาท

หนังสือ ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างได้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

ในหนังสือจะประกอบด้วยคำอธิบายการใช้ตารางออกแบบ พร้อมค่าต่างๆ ที่ควรทราบและตารางคำนวณออกแบบอาคารโครงสร้าง พร้อมมีรูปประกอบเพื่อให้ผู้ใช้หนังสือเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะมีตารางคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยพื้น คาน เสา ฐานราก และจะมีตารางคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างโรงงานและอาคารทั่วไป