วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160802807-33210-BMรหัสหนังสือ: 33210
ISBN : #9786160802807
ผู้แต่ง: รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.9 x 26.2ซม.
จำนวน : 308หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 195 บาท

หนังสือ #วัสดุวิศวกรรมก่อสร้างเล่มนี้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น #ดิน #หิน #ทราย #ไม้ #ปูนซีเมนต์ #โลหะ #กระจก #ยาง และอีกมาก เหมาะสำหรับการเรียนรู้ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ ตลอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ที่ศึกษาทางด้านการก่อสร้าง รวมทั้งวิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สารบัญ

บทที่ 1 ดิน หิน และทราย
บทที่ 2 ไม้
บทที่ 3 ปูนซีเมนต์และคอนกรีต
บทที่ 4 โลหะ
บทที่ 5 เสาเข็มและฐานราก
บทที่ 6 วัสดุงานผนัง
บทที่ 7 สี
บทที่ 8 กระจก
บทที่ 9 วัสดุงานพื้น
บทที่ 10 วัสดุมุงหลังคา
บทที่ 11 ท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 12 ยางและพลาสติก
บทที่ 13 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
บทที่ 14 เคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง