งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)

9789744431202-43205รหัสหนังสือ: 43205 ชื่อหนังสือ: งานก่ออิฐและงานฉาบปูน 
ISBN : 9789744431202
ผู้แต่ง: ผศ.ดำเนิน คงพาลา
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 232 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2548
ราคา 200 บาท

หนังสืองานก่ออิฐและงานฉาบปูน นี้ได้กล่าวเรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนไว้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปหายาก เหมาะสำหรับช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตย์ และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปสารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานก่ออิฐและงานฉาบปูน
บทที่ 2 วัสดุที่ใช้ในงานก่ออิฐ
บทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในงานก่ออิฐ
บทที่ 4 ปูนก่อ
บทที่ 5 การก่ออิฐ ภาคปฏิบัติ
บทที่ 6 วัสดุที่ใช้ในงานฉาบปูน
บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในงานฉาบปูน
บทที่ 8 ปูนฉาบ
บทที่ 9 การฉาบปูน ภาคปฏิบัติ