การประมาณราคาก่อสร้าง

รหัสหนังสือ: 43203 ชื่อหนังสือ:  การประมาณราคาก่อสร้าง
ISBN 9789748329130
ผู้แต่ง: รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย
ขนาด 18.5 x 25.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 536
สำนักพิมพ์: สสท.
ราคา 330 บาท

หนังสือเล่มนี้มี การปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงแสดงวิธีการประมาณราคาก่อสร้างแบบคิดละเอียด ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยคำง่าย ๆ และมีรูปประกอบพร้อมตัวอย่างให้คิดจากแบบก่อสร้างจริง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเรื่องให้ศึกษาเป็นลำดับ รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ การประมาณการจากแบบก่อสร้าง และ การคิดแบบหล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้างประกอบอาคาร ด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 รายจ่ายล่วงหน้า
บทที่ 2 การวัดระยะ การคำนวณพื้นที่รูปต่างๆ การคำนวณหาลูกบาศก์ หรือ ปริมาตร และการคิดเลขทางคณิตศาสตร์
บทที่ 3 การประมาณราคาโดยละเอียดและการเตรียมพื้นที่
บทที่ 4 การประมาณราคางานดิน
บทที่ 5 การประมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 6 การประมาณราคาเหล็กในคอนกรีตแสริมเหล็ก
บทที่ 7 การประมาณราคาแบบหล่อคอนกรีตและโครงสร้างรับแบบ
บทที่ 8 การประมาณราคางานไม้
บทที่ 9 การประมาณราคางานก่ออิฐ ฉาบปูน และงานผิวกระเบื้อง
บทที่ 10 การประมาณราคากระเบื้องมุงหลังคา
บทที่ 11 การประมาณการจากแบบก่อสร้าง
บทที่ 12 การคิดแบบหล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้างประกอบอาคาร
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
ดัชนี